Звіт

за результатами моніторингового візиту до Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації щодо дотримання принципу недискримінації нацменшин та права на віросповідання у червні 2020 року

 

Read more

 

 ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання у 2019 році Плану заходів щодо виконання Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки та співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

Read more

ПРО  ВИКОНАННЯ  ПЛАНУ  ЗАХОДІВ  ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ  В  ОБЛАСТІ   ПОЛОЖЕНЬ  ПРОТОКОЛУ  XIV  ЗАСІДАННЯ  ДВОСТОРОННЬОЇ УКРАЇНСЬКО- СЛОВАЦЬКОЇ  КОМІСІЇ  З  ПИТАНЬ  НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН,  ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ

 Петришина Любов Василівна,

головний спеціаліст відділу національностей

управління національностей та релігій

 обласної державної адміністрації

Read more

ПРО  ВИКОНАННЯ  ПЛАНУ  ЗАХОДІВ  ІЗ  РЕАЛІЗАЦІЇ  В  ОБЛАСТІ  У 2019 РОЦІ  ПРОТОКОЛУ   VI  ЗАСІДАННЯ ЗМІШАНОЇ  МІЖУРЯДОВОЇ УКРАЇНСЬКО – РУМУНСЬКОЇ КОМІСІЇ  З  ПИТАНЬ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРАВ  ОСІБ,  ЯКІ  НАЛЕЖАТЬ  ДО  НАЦІОНАЛЬНИХ  МЕНШИН

 Козик Вікторія Василівна,

головний спеціаліст відділу національностей

управління національностей та релігій

 обласної державної адміністрації

Read more

ПРО  СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ДЕРЖАВНО- ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У 2019 РОЦІ В  ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 Лендєл Маріання Василівна,

начальник відділу у справах релігій, організаційного

 та фінансового забезпечення управління національностей

та релігій обласної державної адміністрації

Read more

СТАН ЗАДОВОЛЕННЯ ПРАВ РУМУНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ ЗАКАРПАТТЯ

 Резеш Йосип Йосипович,

начальник управління національностей та релігій

Закарпатської обласної державної адміністрації

          Згідно зі статтею 15 Закону України «Про національні меншини в Україні» «… громадяни, які належать до національних меншин, національні громадські об’єднання мають право відповідно до законодавства України вільно встановлювати і підтримувати зв’язки з особами своєї національності та їх громадськими об’єднаннями за межами України, брати участь у діяльності міжнародних міжурядових організацій, а також одержувати від них допомогу для задоволення мовних, культурних, духовних потреб…».

Read more

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПОЛОЖЕНЬ РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

(матеріали до підготовки  проекту 5-ї доповіді України  про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин)

 Шутанич Наталія Іванівна,

заступник начальника– начальник відділу національностей

управління національностей та релігій Закарпатської

обласної державної адміністрації

 

З часу ратифікації Рамкової конвенкції в області чимало зроблено для відродження національної свідомості, забезпечення прав і свобод, які є представниками різних національностей. Пріоритетним завданням органів державної влади та органів місцевого самоврядування є подальше зміцнення історично-традиційної атмосфери міжетнічної злагоди, толерантності співжиття та високого рівня взаємопорозуміння між представниками різних національних груп, конкрете вирішення їх запитів щодо збереження їх національної індетичності. Втілюючи в життя положень Рамкової конвенції управлінням національностей та релігій спільно з громадськими організаціями національних меншин акцентує увагу на забезпеченні рівних можливостей національних спільнот у всіх сферах суспільного життя, управлінні справами держави, зміцненні гарантій, які б виключали будь-які прояви дискримінації за національною, мовною або релігійними ознаками та створення належних умов для задоволення їх етнокультурних потреб. Нижче подаємо матеріали до підготовки  проекту 5-ї доповіді України  про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин.

Read more

ПРО  СТАН  ТА  ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ  РЕЛІГІЙНОЇ  СИТУАЦІЇ, ДЕРЖАВНО- ЦЕРКОВНИХ  ВІДНОСИН  В  ЗАКАРПАТСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  У РОЦІ

 Лендєл Маріанна Василівна,

начальник відділу релігій, організаційної роботи та

фінансового забезпечення управління національностей та

релігій Закарпатської обласної державної адміністрації

 В області здійснюється послідовна робота з реалізації державної політики щодо релігії й церкви, дотримання релігійних прав і свобод, забезпечення громадянам права на вільне задоволення своїх релігійних потреб, впроваження духовно-релігійних цінностей у суспільне життя, зміцнення порозуміння й толерантності релігійних організацій різних віросповідань.

За станом на 1 січня 2019 року в Закарпатській області діє 1977 релігійних організацій 37-и віроспові­дань, течій та напрямів, з яких 151 релігійна громада дііє згідно частини третьої статті 8 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації” – без реєстрації статуту.

Read more

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН

 Мова – це одна з головних ознак кожної національності. Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» Україна взяла на себе зобов’язання (частини І, ІІ, ІУ, У Хартії) виконання всіх її основних положень.

У Закарпатській області, відповідно до Закону України „Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”, використовуються угорська, румунська, словацька, російська, німецька та польська мови.

Read more