ПРО  РЕАЛІЗАЦІЮ  В  ОБЛАСТІ  СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ  ТА  ІНТЕГРАЦІЇ  В УКРАЇНСЬКЕ  СУСПІЛЬСТВО РОМСЬКОЇ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  МЕНШИНИ  У  ГАЛУЗІ ОСВІТИ:  РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

 Граб Наталія Іванівна,

головний спеціаліст департаменту освіти

 і науки обласної державної адміністрації

 В області проводиться належна робота зі створення умов для здобуття якісної освіти дітьми – ромами та їх інтеграції в українське суспільство. Позитивним є те, що останнім часом до розв’язання проблеми забезпечення навчання та активної участі дітей ромської національності у суспільному житті долучаютьтся як батьки, так і ромські громадські організації.

У ході реалізації Стратегії захисту прав та інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство місцевими органами управління освітою, керівниками закладів освіти створюються належні умови для навчання і виховання дітей – ромів. Значно зміцнено навчально- матеріальну базу шкіл, в яких навчаються діти – роми. Педагогічні працівники забезпечені навчально – методичними комплексами, а учні – підручниками та навчальними посібниками. У місцях компактного проживання ромського населення систематитично проводиться інформаційно-просвітницька робота, спрямована на протидію упередженому ставленню до представників ромської національної меншини. У закладах освіти здійснюється роз’яснювальна робота щодо прав і обов’язків батьків та учнів, важливості здобуття особами, що належать до ромської національної меншини, освіти та підвищення їх рівня обізнаності про права людини шляхом проведення заходів на тему «Я маю право на освіту».

За інформацією місцевих органів управління освітою у 2020/2021 навчальному році діти з ромських сімей навчаються у 160 із 635 закладів загальної середньої освіти. У місцях компактного проживання представників ромської національної меншини (мм. Ужгород, Мукачево, Берегово, Свалява, Берегівський, Виноградівський, Мукачівський, Перечинський, Ужгородський райони) у 12 школах кількість учінв-ромів становить від 50 до 70 відсотків, а у 10 – їхня частка перевищує 70 відсотків.

          Представники ромської національної меншини виховуються у 61 із 596 закладів дошкільної освіти, здобувають загальну та професійну освіту у чотирьох закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчаються у чотирьох закладах вищої освіти області.

          Серед питань, які потребують комплексного вирішення, варто зауважити, що під час зарахувуання ромських дітей на навчання нерідко виникають проблеми через часті переїзди батьків та відсутність документів про народження, у тому числі через їх втрату.

          Як показує практика, здобувачі освіти ромської національної меншини мають часті пропуски уроків. Більш систематично учні відвідують початкову школу. У базовій та старшій школі значно збільшується кількість пропусків уроків без поважних причин. Загалом успіхи в навчанні у ромських дітей посередні, що зумовлено у тому числі частими пропусками занять і недоглядом з боку батьків. Часто виникають проблеми під час складання ними державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінюванняю.

          Відповідними службами вивчаються умови проживання дітей зазначеної категорії, ведеться профілактична робота для запобігання негативних проявів – роз’яснювальні бесіди з батьками, постійний контроль за відвідуванням школярами – ромами навчальних занять. Так, про пропуски дітей понад 10 днів заклади освіти повідомляють місцеві органи управління освітою та службу у справах дітей місцевих адміністрацій для вжиття заходів.

          Водночас практичними психологами закладів освіти регулярно надається психологічна допомога учням ромської національної меншини з  метою успішної  їх адаптаціцї до освітнього процесу.

          Систематично проводиться комплексна просвітьницька робота з молоддю. Однією із найважливіших тем є правові відносини у суспільстві, а для дівчат-підлітків – здоровий спосіб життя і збереження репродуктивного здоров’я. Проводяться зокрема бесіди «Скажемо курінню – ні!»; виховні години «Ми проти СНІДу, ми – за життя», «Особиста гігієна дівчини-підлітка». Соціальні педагоги разом із психологами шкіл та медичними працівниками постійно проводять бесіди, тренінги, анкетування та індивідуальні заняття з дітьми зазначеної категорії.

          Крім того, в усіх закладах освіти області проводиться профорієнтаційна робота, до якої залучаються випускники шкіл – учні ромської національної меншини. Разом з тим, вони відвідують центри зайнятості, «Ярмарки професій», де ознайомлюються з перспективами продовження навчання та здобуття певного фаху.

Ромські школярі залучаються до участі в учнівських олімпіадах, різних конкурсах. Вони активно виступають у шкільних спортивних змаганнях та культурно-масових заходах, займаються у гуртках музики, хореографії, спортивних і туристичних гуртках та секціях.

          При Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості «Падіюн» діє студія позашкільної освіти та дозвілля музично обдарованих дітей ромської національності за напрямами «хореографія» та «музично-вокальне мистецтво».

          Питання реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини в області постійно висвітлюється в засобах масової інфоромації та перебуває на контролі департаменнту освіти і науки облдержадміністрації.