Про стан виконання у 2020 році Плану заходів із реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

1.Проводити інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини.

В області протягом звітного періоду проводились заходи інформаційно-просвітницького характеру, спрямовані на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини.

Місцевими органами управління освітою, керівниками закладів освіти систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота, спрямована на протидію упередженому ставленню до представників ромської національності. З цією метою у закладах освіти здійснюються роз’яснення щодо важливості здобуття особами, що належать до ромської національної меншини, освіти та підвищення їх рівня обізнаності про права людини, проводяться виховні години: „Я маю право на освіту”, „У нас в усіх червона кров”, „Сусіди на окраїні села”, „Ми різні – ми рівні” тощо. З учнями ромської народності та батьками на батьківських зборах проведено ряд бесід та прочитано лекції на тему „Як уникнути конфлікту”, „Всі ми різні, але рівні”; тренінги: ,,Чи можеш ти піддатися негативному впливу?” тощо.

У школах протягом року конфліктів на міжнаціональному ґрунті не відбулося. Злочинних проявів не зафіксовано.

2.Організовувати проведення для осіб, які належать до ромської національної меншини, інформаційно-просвітницькі заходи з метою підвищення рівня обізнаності про права людини в рамках загальнонаціонального правоосвітницького проекту „Я МАЮ ПРАВО”.

Протягом звітного періоду проводилися правоосвітні заходи у навчальних закладах області, де навчаються діти ромської національності, під час яких наголошувалось на можливості отримання безоплатної правової допомоги представниками ромської національної меншини. Крім того, фахівці юстиції брали участь у спільних нарадах з органами Державної міграційної служби, соціального захисту населення області.

Особлива увага приділялась проведенню круглих столів за участю ромів, громадських та благодійних організацій, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту інтересів національних меншин. Правові консультації ромам надавались також в ході проведення вуличних інформувань та роботи „Мобільних інформаційних пунктів юстиції”.

3.Забезпечувати у місцях компактного проживання ромів проведення правоохоронними органами та соціальними службами профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягування у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання насильству в сім’ї, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму.

 У взаємодії з підрозділами Національної Поліції та органами освіти в ході профілактичних рейдів „Вулиця”, „Вокзал”, „Підліток” впродовж 2020 року проведено 472 профілактичних рейди. Під час рейдів обстежено 1149 неблагополучних сімей, вилучено 104 дитини. За невиконання батьківських обов’язків попереджено 651 особу з числа батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 253.

Впродовж 2020 року спостерігалася тенденція до зменшення кількості дітей, які перебувають на обліку з приводу жорстокого поводження. Якщо за станом на 01.01.2020 на обліку перебувало 82 дитини цієї категорій, то за станом на 01.01.2021 їх налічувалося 65, у тому числі з приводу фізичного насильства на обліку перебуває 12 дітей, сексуального – 2, психологічного – 49, економічного  – 1 та 1 дитина залучена до найгірших форм дитячої праці. Взято на облік впродовж 2020 року 48 дітей цієї категорії, у тому числі 7 – з приводу фізичного насильства, 1 – сексуального, 40 – психологічного, економічного.

Соціальний захист позбавлених сімейного виховання дітей, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади, потребують соціально-психологічної реабілітації здійснюється через мережу закладів соціального захисту дітей. У притулку для дітей (смт Батьово) впродовж 2020 року утримувалось 160 дітей (у т.ч. 2 – зазнали жорстокого поводження); у Закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Свалява) 39 дітей отримали соціальну, психологічну, медичну та інші види допомоги.

З метою раннього виявлення та забезпечення профілактичної роботи з дітьми, які проживають у сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, службою у справах дітей облдержадміністрації та Національної Поліції 24 січня 2020 року підписано спільний наказ № 4/232  „Про роботу з сім’ями, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків”. Відповідно до наказу районні та міські служби спільно з підрозділами Національної Поліції, органами освіти здійснюють систематичні перевірки умов утримання і виховання дітей у сім’ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, вживають дієві заходи щодо обмеження негативного впливу батьків.

Аналіз обліку служб у справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів за підсумками 2020 року спостерігається зменшення  кількості під облікових дітей, які проживають у функціонально-неспроможних сім’ях: з 818 дітей, які проживали у 299 сім’ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, на 01.01.2020 р. до 733 дітей у 277 сім’ях за станом на 01.01.2021 року. Впродовж 2020 року взято на облік 161 дитину із 67 сімей, знято з обліку 246 дітей із 89 сімей відповідно.

4.Сприяти в отриманні особами, які належать до ромської національної і на законних підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство, свідоцтв про народження та про державну реєстрацію актів цивільного стану.

 Головним управлінням Державної міграційної служби України в Закарпатській області вживаються заходи щодо сприяння у вирішенні питання документування паспортом громадянина України та відновленню паспортних документів та реєстрації місця проживання/перебування осіб ромської національності.

У засобах масової інформації проводиться роз’яснювальна робота щодо документування паспортом громадянина України. На даний час усі громадяни України, в тому числі і ромського походження, які звернулися  до територіальних підрозділів ГУДМС України у Закарпатській області для оформлення паспорта громадянина України та подали необхідні документи, отримують паспорт громадянина України у встановлений законодавством термін. Загалом протягом 2020 року документовано паспортом громадянина України у вигляді ID-картки 1 979 осіб ромської національності (за аналогічний період 2019 року – 2520). Під час документування ромського населення паспортами громадянина України скарг та зауважень до ГУ ДМС України в Закарпатській області не надходило.

Разом з тим найбільшою проблемою в документуванні ромів є відсутність або втрата свідоцтва про народження. Оскільки, одним із основних документів, які громадяни подають для оформлення паспорта громадянина України згідно вимог постанов КМУ від 26.06.1992 р. № 2503-ХІІ ,,Про затвердження Положення про паспорт громадянина України та від 25.03.2015 р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 р. № 745), є свідоцтво про народження громадян, а відсутність свідоцтва про народження у громадян унеможливлює виготовлення паспорта громадянина України.

Питання документування паспортом громадянина України ромської національної меншини знаходиться на особливому контролі керівництва ГУ ДМС України в Закарпатській області.

5. Сприяти подальшому співробітництву між органами виконавчої влади і громадськими об’єднаннями ромів з питань життєдіяльності ромської національної меншини.

З питань життєдіяльності ромської національної меншини протягом звітного періоду органами виконавчої влади спільно з громадськими організаціями ромів проведено:

20 лютого у конференц-залі Центру культур національних меншин Закарпаття під головуванням начальника управління національностей та релігій облдержадміністрації відбулося засідання оргкомітету з підготовки проведення в обласному центрі 8 квітня Міжнародного дня ромів. Ініціатор зібрання –заступник голови Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації в області Плану заходів  Стратегії інтеграції ромів в українське суспільство. Обговорено план проведення святкування, розглянуто пропозиції щодо місця провезення заходу, а також погоджено робочі питання забезпечення організаційних заходів з відзначення Міжнародного дня ромів.

28 квітня голова облдержадміністрації Олексій Петров відвідав ромське поселення у селі Підвиноградів Виноградівського району. Він цікавився, як живе ромське населення загалом та під час карантину зокрема.

Керівники Громадської організації „Бахтало ром (Щасливий ром)” інформували голову облдержадміністрації про проблеми працевлаштування ромського населення, звернули увагу на необхідність ремонту доріг вулиць, до місць компактного проживання ромів, а також повідомили, що у поселенні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання на COVID-19.

10 грудня у Всесвітній день захисту прав людини в конференц-залі Центру культур національних меншин Закарпаття проведено засідання за круглим столом на тему: „Роми Закарпаття на шляху інтеграції в громадянське суспільство: аналіз, оцінки, виклики” у рамках роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

23 грудня 2020 року в онлайн режимі відбулася презентація спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової на тему: „Вплив пандемії COVID – 19 на ромську громаду в Україні”.

Участь у презентації взяла Ольга Травіна, заступник голови обласної державної адміністрації, яка у своєму виступі ознайомила учасників з основними напрямками роботи органів виконавчої влади області щодо забезпечення прав і свобод  представників ромської національної меншини в умовах поширення пандемії COVID-19. Підсумовуючи обговорення звіту Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова окремо акцентувала увагу на доцільності впровадження позитивного досвіду і напрацювань Закарпатської облдержадміністрації в сфері забезпечення прав і свобод ромів у часи коронавірусної інфекції на всеукраїнському рівні. Уповноважена також підкреслила необхідність врахування висловлених Ольгою Травіною пропозицій при підготовці нового державного документу щодо інтеграції ромів.

 1. Сприяти виявленню та охопленню соціальними послугами ромських сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Протягом звітного періоду суб’єктами соціальної роботи виявлено 172 сім’ї та особи ромської національної меншини, як таких, що опинилися у складних життєвих обставинах. За звітними даними місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області здійснено оцінку потреб 172 сімей та осіб ромської національної меншини, як таких, що опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальними послугами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді охоплено 161 сім’ю та особу (в них 572 дітей), з них: 156 особам надано послуги консультування, 68 особам надано послуги соціальної профілактики, 66 особам надано послуги інформування, 16 особам надано послуги представництва інтересів, 16 особам надано послуги соціальної адаптації, 5 особам надано послуги з соціального супроводу/патронату, 1 особа отримала послугу представництва (медіації).

7.Здійснювати моніторинг призначення щодо цільового використання державної соціальної допомоги, зокрема при народженні дитини.

Органами соціального захисту населення області, у відповідності до чинного законодавства своєчасно забезпечується призначення та виплата різних видів державної соціальної допомоги, в тому числі і сім’ям ромської національної меншини.

Будь-які звернення громадян до органів соціального захисту населення за призначенням виплати різних видів державної соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсації розглядаються працівниками у встановленому законодавством порядку і незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, мовних або інших ознак.

Проте, зважаючи на актуальність питання інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, департаментом проводиться щоквартальний моніторинг одержувачів держаної соціальної допомоги з числа ромів, які ідентифікуються за ознакою компактного проживання громади. Однак, на сьогодні неможливо виокремити усіх  представників ромської національної меншини з-поміж загальної кількості отримувачів державної соціальної допомоги, житлової субсидії тощо та, відповідно, провести точний моніторинг надання соціальних виплат.

Так, за станом на 01.01.2021 р., відповідно до моніторингу одержувачів державної соціальної допомоги з числа ромів, на обліку в органах соціального захисту населення області перебували 14 389 сімей – одержувачів з числа ромського населення, що становить 17,5 % від усіх одержувачів державної соціальної допомоги. Сума середньомісячних виплат одержувачам допомоги становить понад  43,1 млн. грн.

За видами допомоги це:

– 450 одержувачів  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

– 5 033  одержувачі допомоги при народженні дитини;

– 129 одержувачів допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

– 5 547 одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям.

Всього одержувачів допомоги по Закону України „Про допомогу сім’ям з дітьми” – 11 159, що становить 24,9 % від усього контингенту одержувачів допомоги відповідно до вищенаведеного Закону:

– 2 029 одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, що складає 23,0 % від усього контингенту  одержувачів вказаної допомоги;

– 5 одержувачів тимчасової допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати  аліментів;

-514 одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

– 545 одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

– 44 одержувачі державної допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Житловою субсидією скористалися 93 одержувачі ромської національності.

8.Сприяти залученню благодійних, громад-ських і релігійних організацій до надання соціальної допомоги особам, які належать до ромської національ-ної меншини.

В області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань соціального захисту населення, зокрема інформація щодо нормативно – правових актів в сфері соціального захисту населення розміщена на інформаційних стендах райміськуправлінь, періодично друкується у ЗМІ, висвітлюється в телеефірах. Крім того, спеціалісти райміськуправлінь, а також департаменту соціального захисту населення постійно надають консультації на особистому прийомі громадян. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, в межах компетенції, надається активна підтримка різним громадським, благодійним організаціям з питань ромської національності.

9 грудня начальник управління національностей та релігій облдержадміністрації, відвідав Ужгородський соціальний центр, що надає послуги дітям 6-7 років з малозабезпечених ромських сімей, а також дошкільний заклад освіти № 17 Берегівської міської ради, де виховуються діти-роми. Олександр Лях від імені облдержадміністрації передав новорічні подарунки для дітей, а також ознайомився навчально-матеріальною базою зазначених вище установ та поспілкувався з колективами щодо питань подальшого удосконалення діяльності дитячих закладів.

9.Проводити у місцях компактного прожи-вання ромської національної меншини заходи з інформування про соціальні послуги, що надаються Закарпатським обласним центром зайнятості.

З метою соціального захисту та сприяння зайнятості осіб ромської національної меншини, базовими центрами зайнятості та філіями Закарпатського обласного центру зайнятості у місцях їх компактного проживання, проведено упродовж 2020 року інформаційні заходи.

У січні, лютому 2020 року Ужгородським міським центром зайнятості проведено 2 засідання клубу на тему: „Рука допомоги» в Ужгородському МРВ філії ДУ „Центр пробації”, якими охоплено 30 осіб із числа ромів.

03 липня 2020 року у Закарпатському обласному центрі зайнятості пройшла робоча зустріч керівника обласної служби зайнятості Ю. І. Фущича з заступником голови Закарпатського обласного молодіжного ромського об’єднання „Романі Черхень” (Ромська зірка), депутат Ужгородської міської ради  Горватом М. В. Учасники зустрічі обговорили питання реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, трудової міграції, легалізації трудових відносин, участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходження професійного навчання. Також обговорено питання проведення презентацій роботодавців в місцях компактного проживання ромів.

З метою інформування про стан ринку праці, ознайомлення з комплексом соціальних послуг, які надає служба зайнятості, про особливості обслуговування клієнтів служби зайнятості в умовах карантину, умовами професійного навчання, Мукачівським міськрайонним центром зайнятості, Берегівською міськрайонною філією та Іршавською, Перечинською районними філіями проведені у січні, лютому та вересні 2020 року 3 Виїзні заходи в об’єднаних територіальних громадах: Горондівська ТГ, Косоньська ТГ, Перечинська ОТГ, Іршавська ТГ, у яких взяли участь 23 особи ромської національної меншини. У жовтні 2020 року Воловецькою районною філією проведено Виїзний захід центру зайнятості на тему: „Соціальні послуги ромському населенню” у місці компактного поселення ромів смт Воловець, у якому взяло участь 25 осіб.

18 грудня 2020 року Великоберезнянською районною філією проведено тренінг для осіб з числа ромського населення на тему: „Сучасні джерела пошуку роботи”, у якому взяли участь 8 осіб. Учасники тренінгу, мали змогу переглянути актуальні вакансії на комп’ютері вільного доступу. Запрошений на захід керівник КП „Комунал-Сервіс” Я. Ревай розповів учасникам про вакантні місця та особливості роботи на підприємстві. Ужгородським міським, Мукачівським міськра-йонним центрами зайнятості, Берегівською, Хустською міськрайонними та районними Міжгірською, Перечинською, Свалявською філіями у школах, де навчаються учні з числа ромської нацменшини, проведено 27 профорієнтаційних уроків, у яких взяло участь 325 учнів.

 1. Сприяти працевлаштуванню осіб, які належать до ромської національної меншини, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру.

Служба зайнятості Закарпатської області сприяє у працевлаштуванні усім громадянам, які до неї звертаються.

В умовах карантину, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, протягом 2020 року мали статус безробітного 155 осіб ромської національної меншини, проти 125 осіб аналогічного періоду минулого року.

За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 74 особи ромської нацменшини, в тому числі 49 осіб до набуття статусу.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 14 осіб із числа ромської нацменшини. Особи виконували роботи по благоустрою, впорядкуванню придорожніх смуг тощо. Станом на 01.01.2021 року мають статус безробітного 75 таких осіб.

 11.Проводити роботу щодо збільшення кількості дітей ромської національності віком від трьох до шести років, які відвідують дошкільні навчальні заклади.

 З метою максимального залучення дітей-ромів до освітнього процесу керівниками закладів освіти області проводиться облік дітей, яким  до 1 вересня виповнюється 5 років. Під час зарахування їх на навчання до школи нерідко виникають проблеми через часті переїзди батьків та відсутність (у зв’язку зі втратою) документів про народження. Як недолік, більшість батьків з ромських родин перебувають на заробітках за кордоном і робота проводиться з особами, що їх заміняють. Негативом є і те, що діти ромських родин не охоплені дошкільною освітою через відсутність можливості як такої. Слід наголосити, що жодними нормативно-правовими актами не передбачено ведення органами освіти обліку учнів та студентів за національною ознакою.

Представники ромської національної меншини виховуються у 61 із 596 закладів дошкільної освіти, здобувають загальну та професійну освіту у чотирьох закладах професійної (професійно-технічної) освіти, навчаються у чотирьох закладах вищої освіти області.

 1. Забезпечувати ведення обліку дітей шкільного віку ромської національності з метою максимального їх залучення до навчального процесу.

 За оперативною інформацією місцевих органів управління освітою у 2020/2021 навчальному році діти з ромських сімей навчаються у 160 із 635 закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО). У місцях компактного проживання представників ромської національної меншини (мм. Ужгород, Мукачево, Берегово, Свалява, Берегівський, Виноградівський, Мукачівський, Перечинський, Ужгородський райони) у 12 школах кількість учнів-ромів становить від 50 до 70 відсотків, а у 10 ЗЗСО їхня частка перевищує 70 відсотків.

Однак більшість ромів навчається спільно з представниками інших національностей, з якими проживають разом на певній території. Така організація освітнього процесу зумовлена насамперед дотриманням вимог абзаців другого і третього частини першої статті 13 Закону України „Про освіту”, відповідно до яких кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи, а також частини сьомої статті 18 Закону України „Про повну загальну середню освіту”, згідно з якою право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Відповідними службами вивчаються умови проживання дітей зазначеної категорії, ведеться профілактична робота для запобігання негативних проявів – роз’яснювальні бесіди з батьками, постійний контроль за відвідуванням школярами-ромами навчальних занять. Так, про пропуски дітей понад 10 днів заклади освіти повідомляють місцеві органи управління освітою та службу у справах дітей місцевих адміністрацій.

Як показує практика, здобувачі освіти ромської національної меншини більш систематично відвідують початкову школу. У базовій та старшій школі значно збільшується кількість пропусків уроків без поважних причин. Загалом успіхи в навчанні у ромських дітей посередні, що зумовлено в тому числі частими пропусками занять і недоглядом з боку батьків. Виникають також проблеми під час складання ними державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

 13.Забезпечувати проведення постійно діючих семінарів-практикумів для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються особи, які належать до ромської національної меншини.

24 − 25 листопада 2020 року на онлайн-форумі „Всі ми − діти” висвітлювалися актуальні питання сьогодення розвитку та соціалізації дітей-ромів − „Тенденції в ранньому розвитку ромських дітей в Україні та світі” та „Доступ ромських дітей до освіти в умовах пандемії”.

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – ЗІППО) у рамках підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів початкових класів, які працюють з дітьми ромської національної меншини, організовано проведення круглих столів, тематичних дискусій, конференцій з питань, що стосуються освіти ромів. В умовах карантину вжито заходів щодо створення належних умов для доступу дітей – представників національних меншин – до якісних освітніх послуг, а саме:

відповідно до навчальних планів викладачами кафедр та методистами ЗІППО підготовлено навчальні матеріали – лекції, презентації, методичні рекомендації, практичні завдання, конспекти уроків та тестові завдання для проходження курсів у режимі онлайн;

викладачами кафедр та методистами ЗІППО організовано (також у режимі онлайн) науково-методичне консультування учасників дистанційного навчання;

вчителі початкових класів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин НУШ отримують навчальні матеріали „Навчаємось разом дистанційно”;

проведено консультації та надано методичну допомогу вчителям та керівникам ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин щодо роботи з дітьми-ромами.

 1. Сприяти залученню учнів ромської національності до позаурочної, позашкільної роботи, участі у тематичних конкурсах, спортивних змаганнях, гуртках тощо.

З метою реалізації чинного законодавства України про забезпечення прав національних меншин у галузі освіти ромські школярі залучаються до участі в учнівських олімпіадах, різних конкурсах. Вони активно виступають у шкільних спортивних змаганнях та культурно-масових заходах, займаються у гуртках музики, хореографії, спортивних і туристичних гуртках та секціях; беруть участь у різних конкурсах, виставках малюнків тощо.

 15.Забезпечити інформу-вання працівників закладів охорони здоров’я про особливості націо-нальної ментальності осіб, які належать до ромської національної меншини.

 Починаючи із 2003 року, коли вперше в області (і в Україні) було прийнято обласну цільову програму ,,Роми Закарпаття”  на 2003-2005 роки, з медичними працівниками неодноразово проводилася роз’яснювальна робота про особливості національної ментальності осіб, які належать до ромської національної меншини, інструктажі щодо особливостей проведення подвірних обходів мешканців ромських таборів, запрошення ромів на медогляди. На робочих нарадах у керівників лікувально-профілактичних закладів, а також на засіданнях профільних лікарських товариств обговорювалися різні специфічні аспекти організації процесу лікування та диспансерного нагляду за пацієнтами ромської народності. Отже, медичні працівники області в достатній мірі ознайомлені з особливостями національної ментальності осіб, які належать до ромської національної меншини.

За даними лікувально-профілактичних закладів області, загальна кількість ромського населення області у 2020 році, згідно з результатами подвірних обходів медичними працівниками, складала 53634 особи (за даними перепису 2001 року – 13762). Із них дорослих (18 років і старше) – 25209, дітей (0 – 17 років) – 27905.

 1. Медичні працівники постійно проводять роз’яснювальну, у тому числі медично-просвітницьку, роботу у місцях компактного проживання ромів. Так, протягом звітного періоду проведено загалом біля 6000 медично-просвітницьких бесід із різними цільовими групами ромів на різні теми.

У жіночих консультаціях вагітні ромські жінки мають можливість подивитися відеофільми на теми вагітності та родів. Загалом для різних цільових груп ромів (дітей та дорослих) було організовано 38 демонстрацій різних медично-просвітницьких фільмів.

У місцевих газетах загалом надруковано три статті на тему здоров’я ромів, а на обласних інтернет-сайтах було розміщено 8 тематичних інформацій.

В рамках трьох передач на телеканалах області проходили сюжети, які також стосувалися цих питань.

На телеканалі ,,UA: ЗАКАРПАТТЯ” філії ПАТ НСТУ ,,Закарпатська регіональна дирекція” періодично демонструються два відеоролики соціальної реклами ромською мовою на тему щеплення, а також щодо профілактики туберкульозу.

У проведенні просвітницької (та деякої іншої) роботи в таборах медичним працівникам допомагають спеціально підготовлені соціальні посередники (медіатори). 

 1. Забезпечувати розміщення у закладах охорони здоров’я та поширення у місцях компактного проживання ромів пам’яток, листівок, стендів тощо з питань пропаганди здорового способу життя.

У районах серед ромського населення переважно під час амбулаторно-поліклінічних прийомів та подвірних обходів розповсюджено одинадцять найменувань просвітницьких буклетів на теми профілактичних щеплень, профілактики окремих інфекційних захворювань, збереження жіночого здоров’я загальним накладом 6 тис. примірників.

 18.Забезпечувати поширення серед осіб, які належать до ромської національної меншини, інформації про місця розташування закладів охорони здоров’я, порядок звернення до них та користування їх послугами.

Продовжується проведення комунікаційної компанії щодо реформи ПМД. Зокрема, лікувально-профілактичні заклади забезпечені плакатами: „Інформація для пацієнтів”, „Право на вільний вибір лікаря”, „Що варто знати про реформу медичним працівникам?”, „В Україні розпочалася медична реформа”. Окрім того, на сайті департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації систематично розміщується інформація з питань реформування медичної галузі, а на регіональних телеканалах та у регіональних друкованих засобах масової інформації систематично висвітлюються актуальні питання медичної реформи. Зокрема, щотижня на одному із обласних телеканалів ,,UA: Закарпаття”, ,,Сиріус”, ,,Уж-інформ”, ,,М-Студіо”, ,,21-й канал” та ,,1-й кабельний”) виходить щонайменше по одній передачі на дану тематику, на які запрошуються фахівці-медики. Загалом за звітний період  підготовлено 39 таких передач. Крім того, передачі про хід реформ в Закарпатській області висвітлювали  такі загальноукраїнські телеканали, як ,,Інтер” (двічі), ,,ICTV”, ,,Україна”, ,,112-й канал”, ,,UA Перший національний”. Також передачі, присвячені питанням сімейної медицини, зокрема обранню сімейного лікаря періодично виходять на двох радіостанціях обласного значення – Тиса-ФМ та ,,Мукачево”. Загалом протягом 2020 року було підготовлено 28 таких радіопередач.

 19.Забезпечувати згідно з календарем щеплень проведення імунізації осіб, які належать до ромської національної меншини

      Станом на 31.12.2020 року Закарпатська область забезпечена імунобіологічними препаратами (вакцинами) в достатній кількості. Забезпеченість імунобіологічними препаратами від реальної  потреби регіону на 2020 рік складає 154.16%.

Щепленням проти керованих інфекцій охоплено 9841 ромських дітей (71,4% від річного плану).

Проблемним питанням організації рутинної імунопрофілактики серед осіб ромської національності залишається їх міграція по інших регіонах України та відсутність у них медичної документації, а саме даних про проведені щеплення.

 1. Проводити при необхідності у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, профілактичні огляди на туберкульоз.

      Виявлення туберкульозу серед ромського населення старше 15 років проводиться шляхом профілактичних рентгенофлюорографічних оглядів. Для виявлення туберкульозу всі заклади області флюорографічною та рентгенологічною плівкою забезпечені повністю за рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми протидії захворюванню на туберкульоз.

За 2020 рік рентгенофлюорографічними оглядами охоплено 8508 осіб із числа ромів віком 15 років і старше. Показник охоплення профілактичними оглядами ромського населення за 12 місяців 2020 року знизився у порівняні минулим роком і складає 295,9 на 1 тис. ромського населення (2019 рік – 376,2 на 1 тис. ромс. нас.) при загальному показнику охоплення рентгенофлюорографічними оглядами серед населення області за 2020 рік  380,3  на 1 тис. населення. Існують деякі проблеми в організації профілактичних оглядів серед ромів, які обумовлені низькою явкою через спосіб життя, міграцію та поведінкою (відмови, небажання тощо).

При зверненні за медичною допомогою осіб із числа ромів із наявністю симптомів тривалого кашлю методом мікроскопії мокроти на виявлення КСП обстежено 338 осіб при цьому виявлено 21 бактеріовиділювачів. Відсоток виявлення бактеріовиділювачів при обстеженні в загальнолікувальній мережі складає 6,2 %. В поточному році запроваджено обстеження ромів із використанням молекулярно-генетичного дослідження в якості первинного діагностичного тесту.

З метою раннього виявлення туберкульозу серед дитячого ромського населення проводилася туберкулінодіагностика. За 2020 рік туберкулінодіагностикою охоплено 3114 дітей-ромів віком від 1 до 14 років включно. Показник охоплення туберкулінодіагностикою серед ромів за 2020 рік становить 137,5 на 1 тисячу дитячого ромського населення (за 2019 рік – 371,6 на 1 тисячу дітей ромів; за 2018 рік – 285,9 на 1 тис. дітей-ромів). Слід відмітити, що нижчий за середньообласний показник охоплення туберкулінодіагностикою дітей-ромів реєструється у Хустському -29,5, Воловецькому районах – 32,3 м.Мукачево – 97,9 та м.Чоп-108,1 на 1 тис. дит. ромського населення.

При проведені туберкулінодіагностики виявлено 32 дітей ромської народності із віражем туберкулінових проб. Відсоток віражу туберкулінових проб складає 1,03% (за 2019 – 1,5%; 2018 рік – 1,8%), при оптимальному рівні 1%, що свідчить про більшу поширеність інфікованості серед ромського населення.

За 2020 рік в умовах обласного дитячого туберкульозного санаторію ,,Човен” пройшли профілактичне лікування та санаторне оздоровлення 19 дітей (за 2019 – 140 дітей; за 2018 рік – 185 дітей).

 1. Забезпечувати проведення державного санітарно-епідеміоло-гічного нагляду, а також санітарно-епідеміологічних обстежень місць компактного проживання ромів із залученням представників їх громадських об’єднань.

      Моніторинг водопостачання в більшості місць проживання здійснюється з шахтних та трубчастих колодязів, рівень облаштування яких у великій кількості випадків не відповідає санітарним правилам. Мають місце випадки водокористування частини ромського населення з природних джерел, відкритих водойм (річки, гірські потічки – 1 В.Березнянський, Перечинський, Мукачівський райони). Частково водозабезпечення здійснюється водопровідною водою з водопровідної мережі та з водорозподільних колонок (в містах Ужгород, Мукачево, Свалява, Берегово, Чоп, Рахів; Ужгородський район – с. Минай, Худлєво, Холмок; Іршавський район – с. Довге, с. Кам’янське, Виноградівський район – смт Королево; Берегівський район – с. Вари). Каналізування житла в більшості ромських поселень відсутні, об лаштовані надвірні туалети з вигребами, значна кількість яких утримується в неналежному стані

Каналізування житла в більшості відсутнє, облаштовані надвірні туалети з вигребами, значна кількість їх утримується в неналежному стані.

Житлова забудова в місцях компактного проживання ромського населення значною мірою хаотична, велика кількість будинків недостатньо облаштовані.

З метою покращення умов щодо здорового способу життя, необхідності проходження профілактичних обстежень, важливості своєчасного та повноцінного лікування серед населення ромської національності проводиться роз’яснювальна робота.

Медичне обслуговування здійснюється в загальній медичній мережі. Спеціалістами Держпродспоживслужби області спільно з медичною службою (дільничними терапевтами і педіатрами в містах, дільничними медпрацівниками в сільській місцевості) здійснюється санітарно-освітня і роз’яснювальна робота, особливо в вогнищах інфекційних хвороб та при подвірних обходах. Також спеціалісти Держпродспоживслужби області беруть участь у проведенні семінарів, конференцій ,,Круглих столів” щодо роз’яснення питань законодавчого забезпечення національних меншин в Україні, соціального захисту та обслуговування ромського населення, медико-санітарної та просвітницької роботи з питань формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення матеріальних засад, проводяться виступи в засобах масової інформації та друкованій пресі. Проведено бесіди по профілактиці інфекційних хвороб, роздано листівки по профілактиці кору.

 1. Сприяти відповідно до законодавства у вирішенні питань забезпечення осіб, які належать до ромської національної меншини, житлом, покращення житлово-побутових умов соціальної інфраструктури, відповідних комунікацій та благоустрою території у місцях їх компактного проживання.

      Упродовж 2020 року в області вжито наступних заходів щодо поліпшення житлово-побутових умов даної категорії верств населення. Зокрема, у м. Ужгород прийнято рішення щодо створення житлового фонду соціального призначення та затверджено Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку, зняття з нього та надання соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту.

З метою покращення благоустрою території у місцях компактного проживання ромської нацменшини у м. Ужгород облаштовано місце для збору та вивозу ТПВ; проведено капітальний ремонт вулиць і тротуарів; відновлено освітлення вулиць; прочищено колектор, каналізаційну мережу, встановлено кришки каналізаційних оглядових колодязів на вулиці Тельмана (район проживання ромської нацменшини) тощо.

В області органами місцевого самоврядування вживаються заходи щодо поліпшення житлово-побутових умов ромської нацменшини, зокрема, у містах Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградів та смт Королево. В Ужгородському районі  ромське населення забезпечене належним електропостачанням та водопо-стачанням. У тих населених пунктах області, де відсутнє централізоване водопостачання, все населення (у тому числі ромське) забезпечено водою з індивідуальних джерел – колодязів та скважин.

У місті Мукачево проводились роботи з будівництва каналізаційно-насосної станції в мікрорайоні Бороктелеп та заміни існуючих засувок в колодязях по вул. І. Франка. Також по всій довжині водопровідних мереж району влаштовано 28 водопровідних колодязів, з них пожежними гідрантами – 10 штук та 11 водорозбірних колонок.

На території Мукачівського району (дев’ять населених пунктів, де є ромські поселення), за інформацією Мукачівської райдержадміністрації, умови проживання даної категорії верств населення задовільні – у всіх цих населених пунктах проведено вуличне освітлення, поточний ремонт вулиць (гравійне покриття); в окремих населених пунктах є газопостачання (решта опалюються дровами). Крім того, було проведено дератизацію в ромських поселеннях на території Зняцівської, В.Визницької, Чомонинської сільських рад за рахунок коштів місцевих бюджетів цих рад; в Обавській сільській раді за кошти, виділені з районного бюджету у розмірі 49,0 тис. грн., було проведено відновлення берегоукріплення по вул. Музичній, розчищено канаву; у В.Визницькій сільській раді за рахунок спонсорських коштів у сумі 35,0 тис. грн. здійснено ремонт мостика по вул. Музикальній. Практично у всіх ромських поселеннях в Мукачівському районі встановлено індивідуальні контейнери зі збору ТПВ та облаштовано під’їзні шляхи до їх поселень зі асфальтованим та біло-щебеневим покриттям.

Водночас залишаються проблемні питання щодо несплати за спожиті послуги з водопостачання та вивезення побутових відходів у ромських поселеннях, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств, що надають такі послуги.

Упродовж  звітного періоду виконано ремонтні роботи вулиці Водяної

у м. Виноградів, де проживає ромське поселення,а також відповідно до укладених договорів з ТОВ „АВЕ Виноградів” мешканці ромських поселень забезпечені безкоштовними контейнерами для збору сміття.

У місцях компактного проживання ромського населення в межах фінансових можливостей проводяться ремонти дорожнього покриття вулиць та відповідних інженерних комунікацій, також райдержадміністраціями у кожних окремих випадках надається адресна матеріальна допомога для поліпшення їх житлово-побутових умов.

 1. Сприяти забезпеченню у місцях компактного проживання ромів поширення інформації про програми пільгового кредитування, придбання та будівництва житла.

      Райдержадміністраціями та міськвиконкомами, спільно з підприємствами та організаціями, що ведуть квартирний облік, вживаються на місцях заходи з популяризації серед населення області державних житлових програм. Райдержадміністраціями та міськвиконкомами відповідна інформація регулярно висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.

Згідно інформації райдержадміністрацій та міськвиконкомів серед населення краю, в тому числі в місцях компактного проживання ромського населення, періодично публікуються в місцевих засобах масової інформації матеріали щодо умов участі в державних житлових програмах.

Громадяни ромської національної меншини, які подають відповідні заяви та документи, оформляються на квартирний облік в органах місцевого самоврядування за місцем проживання. Крім того, з метою поліпшення житлово-побутових умов, соціальної інфраструктури, відповідних комунікацій та благоустрою території у місцях компактного проживання ромського населення в межах фінансових можливостей проводяться ремонти дорожнього покриття вулиць та відповідних інженерних комунікацій. Також, райдержадміністраціями у кожних окремих випадках надається адресна матеріальна допомога для поліпшення їх житлово-побутових умов.

 1. Сприяти у виділенні відповідно до законодавства для осіб, які належать до ромської національної меншини, земельних ділянок для індивіду-ального житлового (кооперативного) бу-дівництва та ведення особистого селян-ського господарства.

Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області інформує, що за станом на 20.01.2021 року в області виділено відповідно до законодавства України, особам, що належать до ромської національної меншини для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 203 земельні ділянки загальною площею 21,6900 га, а для ведення особистого селянського господарства – 82 земельні ділянки на загальну площу 34,1389 гектарів.

Активно ведеться робота з надання земельних ділянок Ужгородською (56), Мукачівською (13), Великоберезнянською (8) райдержадміністраціями, виконкомами сільських рад районів.

25.Сприяти відповідно до законодавства участі осіб, які належать до ромської національної меншини і перебувають на квартирному обліку, у програмі забезпечення соціальним житлом.        

Громадяни ромської національної меншини, які подають відповідні заяви та документи, оформляються на квартирний облік в органах місцевого самоврядування за місцем проживання. Крім того, з метою поліпшення житлово-побутових умов, соціальної інфраструктури, відповідних комунікацій та благоустрою території у місцях компактного проживання ромського населення в межах фінансових можливостей проводяться ремонти дорожнього покриття вулиць та відповідних інженерних комунікацій. Також, райдержадміністраціями у кожному окремому випадку надається адресна матеріальна допомога для поліпшення їх житлово-побутових умов.

 1. Забезпечувати надання підтримки ромським художнім колективам.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19” (зі змінами: 02.04.2020, № 255; 22.04.2020, № 291), 22 липня 2020 № 641 „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіусом SARS-COV-2”, 9 грудня 2020 № 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19”  культурно-мистецькі заходи ромської національної меншини у 2020 році не проводились.

 1. Забезпечувати залу-чення ромських художніх колективів, виконавців до участі у всеукраїнських та регіональних культурно-мистецьких заходах.

По причині адаптивного карантину через пандемію COVID-19 в області культурно-просвітницькі заходи не проводились, тому ромські художні колективи та індивідуальні виконавці участі у заходах не брали.

 1. Сприяти у проведенні культурно-мистецьких заходів, інформаційно просвітницької роботи, спрямованих на збереження етнічної самобутності, забезпечення захисту та інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до ромської національної меншини.

15-16 жовтня в Ужгороді відбувся ХХIII-й ромський фестиваль джазового мистецтва „ПАП-ДЖАЗ-ФЕСТ – 2020”. Організатор заходу – Товариство музичної культури циган Закарпаття „Лаутарі” (голова товариства Вільгельм Пап). З огляду на пандемію COVID-19 події фестивалю відбулися у форматі онлайн-трансляцій виступів ведучих і виконавців без глядачів у залі. Фестиваль розпочався 15 жовтня з урочистого відкриття та конференції на тему: „Ромський джаз в Україні та Європі: сучасний стан та перспективи розвитку”. Продовження фестивалю – виступ учасників відбулося наступного дня, який транслювався в прямому ефірі зі студії ТБ „UA Закарпаття”. Учасниками концертної програми були провідні українські колективи. Серед них: Естрадно-духовий оркестр Ужгородського фахового музичного коледжа імені Д.Є. Задора під керівництвом Ференца Томіча, джазовий ансамбль Київського національного університету культури і мистецтва,  гурт „Рендо Скай” (Львів) під керівництвом Любомира Радомського, «Пап-джаз-квінтет» під керівництвом Віллі Папа, тріо Володимира Соляника, дует Тетяни Шабанової, дует Йосипа Горвата та Ігора Літвінова.

„ПАП-ДЖАЗ-ФЕСТ–2020” проводився за підтримки Закарпатської облдержадміністраціїї, управління релігій та національностей облдержадміністрації, Міжнародного фонду „Відродження”, Ужгородського фахового музичного коледжу імені Д.Є.Задора, спонсорів.

Протягом звітного періоду 8 квітня 2020 року через пандемію COVID-19 заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня ромів не відбувались. У репертуарі КЗ „Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв” є вистава М.Старицького „Крок від любові”(Циганка Аза).

З 2019 року в репертуарі КЗ ,,Заслужений академічний Закарпатський народний хор” ЗОР є вокально-хореографічна композиція на основі циганського фольклору.

У Палаці культури і мистецтва м. Мукачево 20 жовтня 2020 року відкрито виставу-продаж робіт ромського художника, директора приватної художньої школи  ,,ROM-ART”  Тиберія Йонаша та юних вихованців цієї школи на тему ,,Намалюю тобі … життя”. До уваги поціновувачів представлено понад п’ятдесят 50 художніх робіт митця та його учнів.

У листопаді в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф.Потушняка відбулася презентація книги ромського письменника Миколи Бурмека-Дюрі „Гонір дикої троянди”.

 1. Сприяти діяльності студії позашкільної освіти та дозвілля музично обдарованих дітей ромської національності за напрямами: хореографія, музичне та вокальне мистецтво при Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості.

Значна увага приділяється роботі з обдарованою молоддю. Учні ромської народності займаються у гуртках музики, хореографії, оригамі, спортивних і туристичних гуртках та секціях; беруть участь у різних конкурсах, виставках малюнків, новорічних щедруваннях та колядуваннях. При Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” з 2011 року діє студія позашкільної освіти та дозвілля музично обдарованих дітей ромської національності „Лаутарі” за напрямами хореографія та музично-вокальне мистецтво під керівництвом заслуженого працівника культури, відомого музиканта-рома Вільгельма Папа. У студії займаються діти ромського походження. Слід зазначити, що за підтримки обласної державної адміністрації створено умови на регіональному рівні і вживаються заходи для збереження самобутності, традицій, звичаїв представників ромської національності, спільного вирішення проблемних питань їх розвитку та соціалізації.

 1. Сприяти участі ромських аматорських колективів у міжнародних культурно-мистецьких заходах.

          За звітній період ромські аматорські колективи за рахунок коштів місцевого бюджету участі у міжнародних культурно-мистецьких заходах не брали.

 1. Сприяти у висвітленні засобами масової інформації питань життєдіяльності ромської національної меншини, заходів щодо забезпечення її захисту та інтеграції в українське суспільство.

Аналіз засобів масової інформації області свідчить про висвітлення матеріалів із життя ромської національної меншини, заходів щодо забезпечення її захисту та інтеграції в українське суспільство.

Зокрема, обласні інтернет-видання розмістили такі матеріали:

„Роми Закарпаття на шляху інтеграції в громадянське суспільство: аналіз, оцінки, виклики” https://carpathia.gov.ua/novyna/romy-zakarpattya-na-shlyahu-integraciyi-v-gromadyanske-suspilstvo-analiz-ocinky-vyklyky? fbclid=IwAR2NSzE8A50ezMXdVxbXCj3yOX5nGIAVNLvhP6AFSEoaNdmIsKvMkujhQRI), „40 мільйонів гривень щомісяця виділяється в Закарпатті на “соціалку” для ромів” (http://beregovo.today/NewsOpen/id_news_542219 fbclid=IwAR10vNe8B8VtwzzkNETOWY2Ke6RhUYmbG33_ ksaJ4pfh2EXKfFn6YsixUcQ „Проблеми й виклики інтеграції ромів Закарпаття у громадянське суспільство обговорили за круглим столом (ФОТО)” (https://zakarpattya.net.ua/News/207964-Problemy-i-vyklyky-intehratsii-romiv-Zakarpattia-u-hromadianske-suspilstvo-obhovoryly-za-kruhlym-stolom-

„Роми – одне з облич неповторного Закарпаття. Колонка Андрія Любки” (https://varosh.com.ua/dumky/romy-odne-z-oblych-nepovtornogo-zakarpattya-kolonka-andriya-lyubky).

Щопонеділка на телеканалі Закарпатської філії ПАТ НСТУ „UA: Закарпаття” виходить телепрограма „Романо Джівіпен” („Ромське життя”), яка висвітлює  важливі події життя ромського населення не тільки Закарпаття, але й України. Основне завдання програми – показати широкій громаді життя ромів без упереджень, стереотипів та скритої „мови ворожнечі”, дати можливість представникам ромської національної меншини відверто ділитися своїми проблемами у галузі освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, паспортизації, об’єктивно подавати інформацію про ромів, які намагаються інтегруватися в українське суспільство.