Про виконання в області положень Протоколів ХІV засідання Змішаної                українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин та ХІІІ засідання Двосторонньої українсько – словацької комісії з питань національних меншин освіти і культури

           Міжнародне співробітництво у сфері захисту прав національних меншин здійснюється Україною з переважною більшістю країн, зокрема в Закарпатській області з країнами Карпатськього Єврорегіону, що мають етнічно споріднені спільноти. Серед країн з якими багато років плідно і конструктивно співпрацює Україна, зокрема Закарпаття, варто відзначити Угорщину, Словаччину, Румунію, Польщу та Чехію. Важливим механізмом цього співробітництва є діяльність двосторонніх міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин: українсько угорської, українсько – словацької комісій.

Read more

Ропорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 07.06.2016 №284

                                                        У К Р А Ї Н А                                                            

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

07.06.2016                                          Ужгород                                               № 284

Про міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

Read moreРопорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 07.06.2016 №284

Задоволення етнокультурних потреб угорської національної меншини

Щодо питання задоволення етнокультурних потреб угорської національної меншини Закарпаття

  Відповідно до національного законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування спільно з громадськими організаціями угорської національними меншинами регіону здійснюється послідовна робота із збереження, розвитку етнічної самобутності угорської національної меншини. Належна увага приділяється питанням задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб.

Read moreЗадоволення етнокультурних потреб угорської національної меншини

Інформаційно-аналітичні та довідково-статистичні матеріали про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин

Інформаційно-аналітичні та довідково-статистичні матеріали про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин

 

         Статті 14, 6

         У цілому ситуація у сфері міжнаціональних відносин в області стабільна. Фактів обмеження прав громадян, пов’язаних з їх належністю до національних меншин в області не зафіксовано.

Робота місцевих органів влади із забезпечення прав національних меншин спрямована на збереження у краї атмосфери толерантності співжиття представників різних національностей.

Гармонізації міжнаціональних відносин сприяє і діяльність громадських організацій національних спільнот (в області працює 62 національно-культурні товариства з обласним статусом). Представники національних спільнот області засуджують провокації та будь-які намагання розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Read moreІнформаційно-аналітичні та довідково-статистичні матеріали про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин

Про виконання в області положень Протоколу ХІІІ

Про виконання в області положень Протоколу ХІІІ засідання Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури

Сторони підкреслили важливість подальшої співпраці між державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, іншими установами України та Словацької Республіки з питань задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб представників української національної меншини у Словацькій Республіці та словацької національної меншини в Україні.

Закарпатська область співпрацює з регіонами Словацької Республіки в рамках підписаних Угод: Угода про співпрацю між Закарпатською областю, Україна і Пряшівським самоврядним краєм, Словацька Республіка; Меморандум про співпрацю між Закарпатською областю України та Кошицьким самоврядним краєм Словацької Республіки; Рамкова угода про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Закарпатською областю України і Кошицьким самоврядним краєм Словацької Республіки; Меморандум про розвиток тристоронніх відносин і співробітництва між Закарпатською обласною адміністрацією (України), Пардубіцьким краєм (Чеська Республіка) та Пряшівським самоврядним краєм (Словацька Республіка).

Read moreПро виконання в області положень Протоколу ХІІІ

Про виконання в області положень Протоколів ХІV засідання

Про виконання в області положень Протоколів ХІV засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин та ХІІІ засідання Двосторонньої українсько – словацької комісії з питань національних меншин освіти і культури

Мжнародне співробітництво у сфері захисту прав національних меншин здійснюється Україною з переважною більшістю країн, зокрема в Закарпатській області з країнами Карпатськього Єврорегіону, що мають етнічно споріднені спільноти. Серед країн з якими багато років плідно і конструктивно співпрацює Україна, зокрема Закарпаття, варто відзначити Угорщину, Словаччину, Румунію, Польщу та Чехію. Важливим механізмом цього співробітництва є діяльність двосторонніх міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин: українсько угорської, українсько – словацької комісій.
Нижче в додатку 1 подаємо матеріали про виконання положень протоколів ХІV засідання Змішаної українсько-угорської комісії питань забезпечення прав національних меншин та додатку 2 положень протоколів ХІІІ засідання Двосторонньої української словацької комісії з питань національних меншин освіти і культури.

Read moreПро виконання в області положень Протоколів ХІV засідання

Інформація про стан захисту прав громадян різних національностей та віросповідань в Закарпатській області

Характерною особливістю населення області є багатонаціональність. Згідно з Всеукраїнським переписом населення 2001 року в Закарпатській області налічується 1010,1 тис. українців (80,5%), у тому числі 10,1 тис. русинів, 151,5 тис. угорців (12,1%), 32,1 тис. румун (2,6%), 31,0 тис. росіян (2,5%), 14,0 тис. циган (1,1%), 5,6 тис. словаків (0,5%), 3,5 тис. німців (0,3%), а також 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 поляків, 490 вірмен та інші.

В області діє 62 національно-культурних товариств з обласним статусом, в тому числі 13 – угорської, 17 – ромської, 5 – словацької, 3 – російської,             11 – русинської, 4 – румунської, 2 – єврейської, 2 – німецької та по одному  польської, чеської, вірменської, білоруської і азербайджанської спільнот.

У цілому ситуація у сфері міжнаціональних відносин в області стабільна.

Read moreІнформація про стан захисту прав громадян різних національностей та віросповідань в Закарпатській області

Про стан забезпечення прав представників румунської національної меншини області

Загальні відомості

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року в області проживає 32152 румунів, що складає 2,6 відсотків від кількості населення області. Вони компактно розселені у дев’яти населених пунктах Тячівського та чотирьох Рахівського районів.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють належні умови  та сприяють розвиткові етнічної, культурної та мовної самобутності, задоволенню національно-кульурних потреб громадян, які належать до румунської  національної меншини.

В області працює чотири обласні національно-культурні товариства румунської спільноти.

З метою задоволення потреб національних меншин, зокрема і румунської спільноти, реалізуютьсяобласні програми: Програма забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011 – 2015 роки та Програма „Центр культур національних меншин Закарпаття”  на 2011 – 2015 роки.

Read moreПро стан забезпечення прав представників румунської національної меншини області

Інформаційно-аналітичні та довідково-статистичні матеріали про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин у Закарпатській області

Статті 14, 6

У цілому ситуація у сфері міжнаціональних відносин в області стабільна. Фактів обмеження прав громадян, пов’язаних з їх належністю до національних меншин в області не зафіксовано.

Робота місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення прав національних меншин спрямована на збереження у краї атмосфери толерантності співжиття представників різних національностей.

Гармонізації міжнаціональних відносин сприяє і діяльність громадських організацій національних спільнот (в області працює 67 національно-культурних товариств з обласним статусом). Представники національних спільнот області засуджують провокації та будь-які намагання розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Read moreІнформаційно-аналітичні та довідково-статистичні матеріали про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин у Закарпатській області

Етнонаціональна політика України: досвід Закарпаття

Закарпатська область є одним з найбільш характерних поліетнічних регіонів України, на теренах якого в мирі й злагоді проживають представники понад 100 національностей. Згідно з Всеукраїнським переписом населення 2001 року в краї проживають 1010,1 тис. українців (80,5 відсотка), у тому числі 10,1 тис. русинів, 151,5 тис. угорців (12,1 відсотка), 32,1 тис. румун (2,6 відсотка), 31,0 тис. росіян (2,5 відсотка), 14,0 тис. ромів (1,1 відсотка), 5,6 тис. словаків (0,5 відсотка), 3,5 тис. німців (0,3 відсотка), а також 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 поляків, 490 вірмен та інші.

Роки незалежності України засвідчили, що питання етнонаціональної  політики у нашій державі, зокрема і в Закарпатті, завжди було на чільному місці. В цьому аспекті Закарпаття утвердилося як регіон з високим рівнем толерантності і взаємоповаги. В області, як і у всіх регіонах України, представники національних меншин користуються рівними правами і свободами, гарантованими їм Конституцією, низкою законів та підзаконних нормативно–правових актів України. Правову основу у цій сфері заклала Декларація про державний суверенітет України. У цьому документі сформульовано принципи, на яких нині будується етнонаціональна політика, повага до прав національних меншин та громадян різних віросповідань. Складовою українського законодавства, яке формулює етнонаціональну політику є також міжнародні документи, в тому числі Рамкова конвенція про захист національних меншин, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин.      

Read moreЕтнонаціональна політика України: досвід Закарпаття