Етнонаціональна політика України: досвід Закарпаття

Закарпатська область є одним з найбільш характерних поліетнічних регіонів України, на теренах якого в мирі й злагоді проживають представники понад 100 національностей. Згідно з Всеукраїнським переписом населення 2001 року в краї проживають 1010,1 тис. українців (80,5 відсотка), у тому числі 10,1 тис. русинів, 151,5 тис. угорців (12,1 відсотка), 32,1 тис. румун (2,6 відсотка), 31,0 тис. росіян (2,5 відсотка), 14,0 тис. ромів (1,1 відсотка), 5,6 тис. словаків (0,5 відсотка), 3,5 тис. німців (0,3 відсотка), а також 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 поляків, 490 вірмен та інші.

Роки незалежності України засвідчили, що питання етнонаціональної  політики у нашій державі, зокрема і в Закарпатті, завжди було на чільному місці. В цьому аспекті Закарпаття утвердилося як регіон з високим рівнем толерантності і взаємоповаги. В області, як і у всіх регіонах України, представники національних меншин користуються рівними правами і свободами, гарантованими їм Конституцією, низкою законів та підзаконних нормативно–правових актів України. Правову основу у цій сфері заклала Декларація про державний суверенітет України. У цьому документі сформульовано принципи, на яких нині будується етнонаціональна політика, повага до прав національних меншин та громадян різних віросповідань. Складовою українського законодавства, яке формулює етнонаціональну політику є також міжнародні документи, в тому числі Рамкова конвенція про захист національних меншин, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин.      

Read moreЕтнонаціональна політика України: досвід Закарпаття