Звіт про роботу Центру культур національних меншин Закарпаття за 2022 рік

          Упродовж 2022 року Центром здійснювалась організаційно-координаційна діяльність щодо здійснення громадськими організаціями національно-культурних товариств своєї Статутної діяльності та проведення організаційної, культурно-масової роботи. У користування громадським організаціям національних спільнот, які не мають власних приміщень, надавався конференц-зал, оргтехніка, засоби зв’язку, бібліотечні фонди.

Read more

Положення Про Центр культур національних меншин Закарпаття у м.Ужгороді

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної

адміністрації та голови обласної ради

                                                                          від 11.09.99 р. № 24

 

Положення

Про Центр культур національних меншин Закарпаття у м.Ужгороді

 Загальні положення

  • Центр культур національних меншин Закарпаття у м.Ужгороді (далі Центр) є державним культурно-інформаційним, організаційно-методичним та консультативним закладом, діяльність якого спрямована на реалізацію державної політики у сфері задоволення етнокультурних потреб національних меншин, відродження, збереження і розвитку в області їхніх культур, мов, звичаїв та традицій.
  • Центр є юридичною особою і підпорядковується управлінню у справах національностей та міграції обласної державної адміністрації (нині управління національностей та релігій облдержадміністрації).
  • Центр у своїй роботі керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законами України “Про національні меншини в Україні”, “Про мови”, Концепцією розвитку культур національних меншин, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

Read moreПоложення Про Центр культур національних меншин Закарпаття у м.Ужгороді