10 грудня – День прав людини. Це – міжнародне свято, що відзначається  за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році. В Україні на офіційному рівні це свято затверджене 9 грудня 2022 року.

Саме 10 грудня 75 років тому Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини, що проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості – рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші. У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії тощо. Цей документ сприяв введенню інших інструментів в галузі прав людини, що сформували єдиний міжнародний стандарт у цій галузі. На її основі здійснювалася розробка різних міжнародних угод.

Сьогодні Україна стикається із неповагою до міжнародно-правових актів у зв’язку з російською агресією. Це потребує постійної уваги за дотриманням прав людини  як з боку України так і міжнародних інституцій.

З нагоди відзначення 75-ї річниці із часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини пропонуємо громадським організаціям національно-культурних товариств провести тематичні заходи: «Людська гідність та справедливість для всіх нас», «Недискримінація», «Правозахисники в усьому світі, що борються за викорінення дискримінації», «Вшановуємо права людини!», «Мій голос має значення», «Права людини 365 днів в році» та інші.