Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття

Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття створена в 1994 році. Об¢єднує в своїх лавах більш як 100 бібліотекарів. Біля джерел створення організації була Лівія Леврінц – здібний, талановитий організатор, активний прихильник збереження і подальшого розвитку самобутніх традицій і звичаїв, духовних надбань угорців краю, Віра Швед, Каталін Вайнраух, Пірошка Гадар, Ілона Горват та інші. Нині Спілку очолює Варга Єва Іванівна з м.Берегова.

Основна мета спілки – захист професійних та громадських інтересів закарпатських угорських бібліотекарів, налагодження зв¢язків та співпраця з обласними, всеукраїнськими угорськими бібліотеками, а також з бібліотеками Угорщини та іншими закордонними книгарнями, культурними закладами  та організаціями, збереження і пропаганда угорськомовної літератури, сприяння підготовки та перепідготовки бібліотечних кадрів.

З цією метою Спілка систематично проводить регіональні та міжнародні конференції, семінари з обміну досвідом роботи, виставки, презентації книг, зустрічі письменників, поетів, діячів культури з читачами.

Спілка тісно співпрацює з Демократичною спілкою угорців України, товариством угорської інтелігенції Закарпаття, об¢єднанням бібліотекарів Угорщини, Міністерством національної культурної спадщини Угорщини, іншими регіональними та зарубіжними бібліотечними закладами, органами влади та місцевого самоврядування області.

Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття не займається політикою, але для досягнення своїх цілей бере активну участь у громадсько-політичному житті краю, висловлює думки з питань, що стосуються угорців, а також виступає за збереження та розвиток угорськомовної освітньої, бібліотечної системи.

Важливим завданням спілки є також вивчення історії, етнографії, літератури, мовних та соціологічних характеристик угорців Закарпаття. У рамках своєї діяльності спілка угорських бібліотекарів Закарпаття проводить літературні та історичні конкурси серед дорослих і молоді, організовує масові пізнавальні заходи для учнів середнього та старшого віку. Особливу увагу приділяє підтримці місцевої угорської літератури.

Форум Спілки угорських бібліотекарів Закарпаття. м.Ужгород, 2003 р.

Святкування Днів угорської культури.