Закарпатське обласне науково-культурологічне товариство ім.О.Духновича

Закарпатське обласне науково-культурологічне товариство ім.Олександра Духновича створено у 1994 році. Довгі роки очолював Товариство Михайло Алмашій, заслужений вчитель України. Зараз головою Товариства обрано Продана Юрія Юрійовича. Структурними підрозділами є міські: Мукачівська (голова С.К.Бисага), Свалявська (голова Б.Ю.Лакатош), Виноградівська (Ю.Ю.Продан), Перечинська (голова Г.М.Мегела), Воловецька (Й.М.Козик); районні: Чинадіївська (О.К.Прокоп) та Приборжавська (Т.І.Дурда-Ісак) організації. За останні два роки відбулась перереєстрація всіх членів Товариства, що позитивно відбились на якісному його складі.

Головна мета товариства – вивчення і поширення серед своїх членів теоретичної (історичної, художньо-творчої, фольклористичної, педагогічної) спадщини О.В.Духновича, задоволення і захист соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів товариства.

При правлінні товариства функціонують сектори: організаційний, науковий, педагогічний, лінгвістичний, культурологічний, спортивний, працює хор «Стара співанка», керівник Михайло Алмашій.

Пріоритетні напрями роботи товариства ім. О.Духновича:

«Іти до людей, говорити з людьми» (девіз товариства); Посилення організаційної роботи в місцевих (сільських) первинних організаціях, розширення кількісного складу товариства за рахунок сільських громадян, шкільної та студентської молоді; розширення змісту роботи довкола імені О.Духновича: проведення тематичних конференцій, круглих столів, концертів-лекцій, літературних та педагогічних читань, бесід про життя і будительську діяльність О.Духновича, проведення Свят вулиць О.Духновича в населених пунктах області; введення в практику принципу активного самоуправління: самоорганізації, самоконтролю, самоаналізу на основі розробленої «Пам’ятки про поліпшення внутріспілкової роботи в первинних організаціях товариства ім.О.Духновича»; проведення інтегрованих засідань правління з показовими робочими зборами в районних організаціях товариства; вироблення єдиної символіки товариства з такими атрибутами: прапор товариства, нагрудний значок члена організації, членські легітимації, фірменні ділові бланки, дипломи почесних членів товариства особисті картки обліку кожного члена обласного науково-культурологічного товариства ім.О.Духновича.

За останні роки товариство ім.О.Духновича опрацювало і оприлюднило через конференції такі науково-культурологічні теми: «200-річчя першого нотного записувача русинського співанкового фольклору Закарпаття Василя Талапковича», «М.Бескід і Ф.Аристов – піонери  Карпатознавства», «О.В.Духнович і освіта Закарпаття», «О.В.Духнович – гуманіст і інтернаціоналіст», «О.В.Духнович і слов’янський світ”; проведено конкурси декламаторів русинської поезії і малої прози, День русинської балади, письмовий конкурс «Образ русина в писемній літературі та фольклорі», круглий стіл про державну і політичну діяльність П.П.Цібере.

Розпочато роботу по створенню бібліотеки-архіву ім.О.Духновича (при центральному правлінні та при Виноградівській районній організації товариства ім.О.Духновича).

Протягом двох останніх років лінгвістична секція працювала над проблемою кодифікації русинської літературної мови. Для цього створена робоча група з числа досвідчених учителів-мовознавців області. В результаті її діяльності з’явились такі важливі нормативні матеріали з русинської мови: «Словник граматичної термінології русинської мови», «Правопис русинської літературної мови», «Орфографічно-орфоепічний словник русинської мови».

Матеріалами для розробок наукових і мистецьких тем служать щорічні календарі ювілейних дат про життя і діяльність видатних людей Карпатського регіону та ювілеїв населених пунктів Закарпаття.