1
МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД
«ЧІРІКЛІ»
Результати опитування «Потреби вимушено переміщених осіб» у Закарпатській області
З 25 травня по 9 червня 2022 року було проведено опитування щодо потреб вимушено
переміщених осіб з числа ромського населення у Закарпатській області. В опитуванні взяло участь
314 осіб віком від 16 до 83, з них 206 жінок та 108 чоловіків.
Найбільше ВПО прибули до Закарпаття з Харківської (30%), Донецької (28%) та Луганської
(14%) областей. Їхнє ж розселення на Закарпатті було непропорційним. Так більше половини
опитаних (51%, 160 осіб) вирішили шукати прихисток у м. Ужгород, коли інші 49% (154 особи)
зупинилися в інших містах та селищах області. Значна частина респондентів (215 осіб, 68%) вже
отримали статус вимушено переміщеної особи. Водночас 32% (99 осіб) ще потребують оформлення
статусу.
На Закарпатті ВПО здебільшого довіряють органам місцевої влади (46%), проте водночас
значна частина опитаних (27%) схильні не довіряти. При цьому 19% опитаних зазначили, що вже
відчули до себе упереджене ставлення за етнічною приналежністю. Найчастіше вони стикаються з
упередженим ставленням при комунікації з соціальними службами та іншими органами державної
влади, зверненнях до центрів гуманітарної допомоги та закладів медичної допомоги
Станом на сьогодні, 286 (91%) респондентів не працевлаштовані. Проживають ж ВПО
найчастіше в орендованому житлі (26%) або у своїх родичів чи знайомих (29%). Водночас 36%
опитаних вимушені жити в місцях, які першочергово не є місцями для проживання (релігійні,
медичні, навчальні установи, тощо).
Респонденти зазначили, що найбільше інформації про можливості для ВПО отримують від
місцевих рад (100 осіб, 24%), родичів або знайомих (77 осіб, 19%), і медіаторів (65 осіб, 16%).
Опитувані також оцінювали доступність сервісів у їхньому регіоні проживання. Найбільш
доступними було названо отримання швидкої медичної допомоги (226 особи, 72%), а також пенсій
та соціальних виплат (196 осіб, 62%). «Лідерами» малодоступності стали отримання
адміністративних послуг (110 осіб, 35%) та соціальних послуг з догляду, консультування,
психологічної підтримки тощо (96 осіб, 31%).
Лише 36% опитаних отримують щомісячну адресну допомогу переселенцям. Майже кожен
третій респондент зазначив, що потребує відновлення пошкоджених або утрачених документів.
Проте ВПО зіштовхнулися з труднощами при відновленні документів. Серед ним вимоги очікувати
2
закінчення війни або їхати за місцем реєстрації проживання, відсутність коштів та зневіра, що
допоможуть оформити документи у органах державної влади. Крім того, близько третини
респондентів зазначили, що вони особисто або їхні близькі, з якими вони проживають, потребують
соціальної допомоги. Майже однаково ВПО зазначили особливу потребу в фінансовій допомозі та
продуктах харчування. Водночас майже кожен третій опитаний потребує правову допомогу.
3
Дати опитування: 25.05.2022 – 09.06.2022 рр..
Кількість опитаних: 314 (206 жінок, 108 чоловіків).
Вік респондентів від 16 до 83. Середній вік респондентів 42 роки.
Сімейний стан респондентів: одружені 170, одинокі 105, розлучені 39.
Діти у сімʼї. У одній родині респондентів налічується від 1 до 12 дітей. У середньому 3 неповнолітні
дитини у родині.
Освіта. 106 (34%) респондентів зазначили, що взагалі не мають ніякої освіти, інші ж 208 (66%)
респондентів – мають освіту.
Без освіти
106 осіб
Середня школа
97 осіб
Молодша школа
101 особа
Ліцей
7 осіб
Вища освіта
3 особи
Професія. 88% опитаних зазначили,
що не мають професії, а інші 12% - що
мають.
Мають
39
Не мають
275
Робота. 286 респондентів не працюють
зараз і лише 28 опитаних забезпечені
роботою.
Працюють
28
Не працюють
286
34%
31%
32%
2%
1% Без освіти
Середня освіта
Молодша школа
Ліцей
Вища освіта
88%
12%
Не мають
Мають
4
Категорії респондентів. Опитуваним було запропоновано перелік категорій для позначення чи
відносять вони себе до тієї чи іншої категорії. Так лише 111 (35%) респондентів відповіли.
Пенсіонер(-ка)
58
18%
Особа з інвалідністю
46
15%
Студент(-ка)
7
2%
Місце постійного проживання до війни. Респонденти зазначали область, яку вимушені були
залишити через війну. Так, найбільше опитаних прибули до Закарпаття зі сходу України, а саме з
Харківської, Донецької та Луганської областей.
Харківська обл.
95
30%
Київська обл.
34
11%
Донецька обл.
87
28%
Дніпропетровська обл.
7
2%
Одеса обл.
11
3%
Сумська обл.
6
2%
Луганська обл.
43
14%
Полтавська обл.
1
>1%
Запорізька обл.
12
4%
Херсонська обл.
5
2%
Чернігівська обл.
1
>1%
Закарпатська обл.
12
4%
5
Тимчасове місце проживання. Вимушено переміщені особи непропорційно шукали прихисток у
Закарпатській області. Так, 160 опитаних
зупинились у м. Ужгород, а інші 154 вибирали
інші містечка та села.
м. Ужгород
160
Закарпатська обл.
154
Час, коли покинули постійне місце проживання. Респонденти зазначали місяць.
Лютий
43
14%
Березень
106
35%
Квітень
83
28%
Травень
67
22%
Червень
3
1%
Відчуття безпеки. Більше половини
респондентів вважають, що знаходяться у
безпеці, чи почувають себе у безпеці.
Так
198
Ні
31
Важко сказати
85
51%
49% м. Ужгород
Закарпатська обл.
0
20
40
60
80
100
120
Лютий Березень Квітень Травень Червень
63%
10%
27%
Так
Ні
Важко сказати
6
Статус ВПО. Значна частина респондентів
вже отримали статус вимушено переміщеної
особи. Водночас менше половини опитаних
досі потребують оформлення статусу.
Так
215
Ні
99
Соціальна допомога. Респонденти зазначали чи отримували вони допомогу до війни. Майже
однакова кількість опитуваних отримувала і не отримувала соціальну допомогу до війни.
Так
178
57%
Ні
136
43%
Респонденти зазначали, що отримували різні та по декілька видів соціальної допомоги. Найчастіше
вони отримували допомогу при народженні дитини.
Пенсія по віку
25
8%
Пенсія по інвалідності
16
5%
Допомога при народженні дитини
126
40%
Допомога одиноким матерям
6
2%
Допомога малозабезпеченим сім’ям
18
6%
Не отримували
123
39%
Відповідно до відповідей респондентів, майже всі вони не мали труднощів в отриманні державної
соціальної допомоги за місцем вашого постійного проживання до війни.
Так, були труднощі
60
19%
Ні, не було труднощів
254
81%
68%
32%
Так
Ні
7
Доступність сервісів у районі проживання. Більшою мірою всі зазначені сервіси були відмічені
як доступні для вимушено переміщених осіб у Закарпатській області.
Доступно
Малодоступно
Недоступно
Важко
відповісти
Отримання швидкої медичної
допомоги
226 (72%)
79 (25%)
5 (2%)
4 (1%)
Отримання спеціалізованої
медичної допомоги
169 (54%)
90 (29%)
22 (7%)
33 (10%)
Влаштування дитини у дитячий
садок
108 (34%)
82 (26%)
34 (11%)
90 (29%)
Влаштування дитини у школу
135 (43%)
73 (23%)
10 (3%)
96 (31%)
Отримання адміністративних
послуг (видача паспорту, довідок)
184 (59%)
110 (35%)
10 (3%)
10 (3%)
Отримання пенсії, соціальних
виплат
196 (62%)
90 (29%)
19 (6%)
9 (3%)
Отримання соціальних послуг з
догляду, консультування,
психологічної підтримки тощо
154 (49%)
96 (31%)
55 (17%)
9 (3%)
Отримання правової допомоги
154 (49%)
92 (29%)
40 (13%)
28 (9%)
226
169
108
135
184
196
154
154
79
90
82
73
110
90
96
92
5
22
34
10
10
19
55
40
4
33
90
96
10
9
9
28
Отримання швидкої медичної допомоги
Отримання спеціалізованої медичної допомоги
Влаштування дитини у дитячий садок
Влаштування дитини у школу
Отримання адміністративних послуг (видача паспорту, довідок)
Отримання пенсії, соціальних виплат
Отримання соціальних послуг з догляду, консультування,
психологічної підтримки тощо
Отримання правової допомоги
Доступно Малодоступно Недоступно Важко відповісти
8
Інформація про можливості для переселенців. Респонденти зазначили, що найбільше інформації
отримують від місцевих рад, родичів або знайомих, і медіаторів.
Соціальні центри
30
Медіатор
65
Соціальні мережі
39
Родичі або знайомі
77
Телебачення
33
Міська/селищна/районна
рада
100
ЦНАП
46
Волонтери
24
Опитування державними установами про потреби. Половина респондентів зазначили, що
провоходили опитування про потреби, які мають.
Так
162
52%
Ні
153
48%
Респонденти зазначили, що їх запитували чи мають вони потребу у наступному.
Продукти харчування
61
Житло
59
Фінансовва допомога
47
Психологічна
допомога
38
Одяг
37
Медична допомога та
ліки
12
Поновлення
документів
5
7%
16%
9%
19%
8%
24%
11%
6%
Соціальні центри
Медіатор
Соціальні мережі
Родичі або знайомі
Телебачення
Міська/селищна/район
на рада
61
59
47
38
37
12
5
Продукти харчування
Житло
Фінансовва допомога
Психологічна допомога
Одяг
Медична допомога та ліки
Поновлення документів
9
Довіра до влади. Відповідно до відповідей
респондентів, вони здебільшого довіряють
органам місцевої влади.
Повністю довіряю
36
Скоріше довіряю
106
Скоріше не довіряю
73
Повністю не довіряю
14
Важко відповісти
85
Упередженість. Менше половини
респондентів зазначили, що відчували
упереджене ставлення до себе за етнічною
приналежністю.
Так
60
Ні
209
Важко відповісти
45
Респонденти описували ситуації, коли відчували таке упереджене до себе ставлення. Серед
зазначеного вони відмічали комунікацію з соціальними службами та іншими органами державної
влади, центри гуманітарної допомоги та медичні заклади.
Житло. Найчастіше ВПО на Закарпатті проживають в орендованому житлі або у родичів чи
знайоми. Водночас , які першочергово не були пристосовані до проживання (релігійні, медичні
установи, тощо).
Орендоване житло
82
Родина чи знайомі
92
Власне житло
11
Ромський центр
33
Релігійна установа
36
Медична установа
12
Соціальний центр
8
Навчальна установа
19
Гуртожиток
17
Заклад харчування
4
12%
34%
23%
4%
27% Повністю довіряю
Скоріше довіряю
Скоріше не довіряю
Повністю не довіряю
Важко відповісти
19%
67%
14%
Так
Ні
Важко відповісти
26%
29%
4%
11%
11%
4%
3% 6%
5%
1% Орендоване житло
Родина чи знайомі
Власне житло
Ромський центр
Релігійна установа
Медична установа
Соціальний центр
Навчальна установа
Гуртожиток
Заклад харчування
10
Власне житло. Майже кожен третій опитаний зазначив, що його власне житло було пошкоджене
або зруйноване внаслідок війни. Водночас більше половини респондентів зазнчили, що не мають
інформації про своє житло.
Так
103
33%
Ні
43
14%
Не маю інформації про житло
168
53%
Соціальні виплати, пільги та компенсації. Лише 36% опитаних отримують щомісячну адресну
допомогу переселенцям.
Допомога малозабезпеченим сімʼям
85
Допомога одиноким матерям
11
На дітей виплати з опіки /
піклування
3
Допомога для сімей з хворими
дітьми
5
Пенсія
20
Допомога особам, що мають
інвалідність
35
Щомісячна адресна допомога
переселенцям
165
Допомога від міжнародних
організацій
2
Допомога по безробіттю
4
Допомога при народженні дитини
74
Не отримую жодних
54
Допомога
малозабезпеч
еним сімʼям
19%
Допомога
одиноким
матерям
2%
На дітей
виплати з
опіки /
піклування
1%
Допомога
для сімей з
хворими
дітьми
1%
Пенсія
4%
Допомога
особам, що
мають
інвалідність
8%
Щомісячна
адресна
допомога
переселенця
м
36%
Допомога від
міжнародних
організацій
0%
Допомога по
безробіттю
1%
Допомога при
народженні
дитини
16%
Не отримую
жодних
12%
11
Документи. Більше половини опитаних не потребують відновлення пошкоджених або втрачених
документів. Водночас майже кожен третій потребує цього.
Так
110
35%
Ні
204
65%
Респонденти зазначили наступні документи, які потребують відновлення або оформлення.
Довідка про взяття на облік як
переселенця
61
Свідоцтво про народження
46
Паспорт
46
Ідентифікаційний код
37
Свідоцтво про смерть
4
Пенсійне посвідчення
3
Документи на виплати на дітей
3
Посвідчення особам з
інвалідністю
2
Респонденти зазначили наступні причини чому потрібні документи досі неотримані або
невідновлені.
Це все дуже складно
81
Не знаю як це зробити
13
Не вірю, що допоможуть
10
Отримав вимогу очікувати
закінчення війни
3
Отримав вимогу їхати на місце
реєстрації проживанням
2
Подано запит по місцю
проживання
2
Велика черга
1
Відсутність коштів
5
61
46
46
37
4
3
3
2
Довідка про взяття на
Свідоцтво про
Паспорт
Ідентифікаційний код
Свідоцтво про смерть
Пенсійне посвідчення
Документи на виплати
Посвідчення особам з
12
Психологічна допомога. Майже кожен десятий респондент потребує психологічної допомоги, але
не отримує її.
Так і отримую її
51
16%
Так, але не отримую її
25
8%
Ні
238
76%
Медична допомога. Майже кожен респондент, що зазначив потребу у медичній допомозі, отримує
її.
Так і отримую її
183
58%
Так, але не отримую її
12
4%
Ні
119
38%
Декларація з лікарем. Близько третини респондентів не мають підписаної декларації з лікарем.
Так
191
61%
Ні
123
39%
Соціальні послуги. 38% респондентів зазначили, що вони або їхні близькі, з якими вони
проживають, потребують отримання соціальних послуг.
Так
120
38%
Ні
194
63%
69%
11%
8%
3%
2% 2% 1%
4%
Співвідшення причин чому документи невідновлені
Це все дуже складно
Не знаю як це зробити
Не вірю, що допоможуть
Отримав вимогу очікувати закінчення
війни
Отримав вимогу їхати на місце реєстрації
проживанням
Подано запит по місцю проживання
Велика черга
Відсутність коштів
13
Майже однаково респонденти потребують
фінансової допомоги, продуктів харчування
та допомоги в оформленні документів.
Фінансова допомога
47
Продукти харчування
36
Допомога в оформленні
документів
32
Одяг та взуття
31
Житло
20
Ліки
6
Засоби особистої гігієни
4
Допомога з працевлаштуванням
3
Матеріальна допомога. Респонденти дали наступні відповіді щодо потреб та отримання
матеріальної допомоги.
Отримання продуктів харчування
Так, отримую
168
Так, частково отримую
132
Ні, не отримую
14
Отримання предметів санітарної і
особистої гігієни
Так, отримую
118
Так, частково отримую
167
Ні, не отримую
25
Отримання предметів догляду за
дитиною
Так, отримую
103
Так, частково отримую
134
Ні, не отримую
61
26%
20%
18%
17%
11%
4% 2% 2%
Співвідношення потреб
Фінансова допомога
Продукти харчування
Допомога в оформленні
документів
Одяг та взуття
Житло
Ліки
Засоби особистої гігієни
Допомога з
працевлаштуванням
54%
42%
4%
Так, отримую
Так, частково
отримую
Ні, не отримую
38%
54%
8% Так, отримую
Так, частково
отримую
Ні, не отримую
35%
45%
20%
Так, отримую
Так, частково
отримую
Ні, не отримую
14
Отримання одягу ,взуття та інших
предметів першої необхідності
Так, отримую
118
Так, частково отримую
142
Ні, не отримую
49
Отримання грошової допомоги
Так, отримую
146
Так, частково отримую
41
Ні, не отримую
121
Сімʼя. Від 1 до 16 членів у одній родині. У середньому респонденти мають сімʼї, які складають з 5
осіб
Виїзд закордон. Більше половини респондентів зазначили, що не планують виїжджати закордон.
Так
91
29%
Ні
223
71%
Правова допомога. Майже кожен третій опитаний потребує правової допомоги.
20 19
32
48
88
46
25
17
741411
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
38%
46%
16% Так, отримую
Так, частково отримую
Ні, не отримую
48%
13%
39% Так, отримую
Так, частково отримую
Ні, не отримую
15
Так
110
35%
Ні
204
65%