Інформація про стан захисту прав громадян різних національностей та віросповідань в Закарпатській області

Характерною особливістю населення області є багатонаціональність. Згідно з Всеукраїнським переписом населення 2001 року в Закарпатській області налічується 1010,1 тис. українців (80,5%), у тому числі 10,1 тис. русинів, 151,5 тис. угорців (12,1%), 32,1 тис. румун (2,6%), 31,0 тис. росіян (2,5%), 14,0 тис. циган (1,1%), 5,6 тис. словаків (0,5%), 3,5 тис. німців (0,3%), а також 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 поляків, 490 вірмен та інші.

В області діє 62 національно-культурних товариств з обласним статусом, в тому числі 13 – угорської, 17 – ромської, 5 – словацької, 3 – російської,             11 – русинської, 4 – румунської, 2 – єврейської, 2 – німецької та по одному  польської, чеської, вірменської, білоруської і азербайджанської спільнот.

У цілому ситуація у сфері міжнаціональних відносин в області стабільна.

Read moreІнформація про стан захисту прав громадян різних національностей та віросповідань в Закарпатській області

Про стан забезпечення прав представників румунської національної меншини області

Загальні відомості

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року в області проживає 32152 румунів, що складає 2,6 відсотків від кількості населення області. Вони компактно розселені у дев’яти населених пунктах Тячівського та чотирьох Рахівського районів.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють належні умови  та сприяють розвиткові етнічної, культурної та мовної самобутності, задоволенню національно-кульурних потреб громадян, які належать до румунської  національної меншини.

В області працює чотири обласні національно-культурні товариства румунської спільноти.

З метою задоволення потреб національних меншин, зокрема і румунської спільноти, реалізуютьсяобласні програми: Програма забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011 – 2015 роки та Програма „Центр культур національних меншин Закарпаття”  на 2011 – 2015 роки.

Read moreПро стан забезпечення прав представників румунської національної меншини області

Інформаційно-аналітичні та довідково-статистичні матеріали про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин у Закарпатській області

Статті 14, 6

У цілому ситуація у сфері міжнаціональних відносин в області стабільна. Фактів обмеження прав громадян, пов’язаних з їх належністю до національних меншин в області не зафіксовано.

Робота місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення прав національних меншин спрямована на збереження у краї атмосфери толерантності співжиття представників різних національностей.

Гармонізації міжнаціональних відносин сприяє і діяльність громадських організацій національних спільнот (в області працює 67 національно-культурних товариств з обласним статусом). Представники національних спільнот області засуджують провокації та будь-які намагання розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Read moreІнформаційно-аналітичні та довідково-статистичні матеріали про виконання Рамкової конвенції про захист національних меншин у Закарпатській області

Етнонаціональна політика України: досвід Закарпаття

Закарпатська область є одним з найбільш характерних поліетнічних регіонів України, на теренах якого в мирі й злагоді проживають представники понад 100 національностей. Згідно з Всеукраїнським переписом населення 2001 року в краї проживають 1010,1 тис. українців (80,5 відсотка), у тому числі 10,1 тис. русинів, 151,5 тис. угорців (12,1 відсотка), 32,1 тис. румун (2,6 відсотка), 31,0 тис. росіян (2,5 відсотка), 14,0 тис. ромів (1,1 відсотка), 5,6 тис. словаків (0,5 відсотка), 3,5 тис. німців (0,3 відсотка), а також 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 поляків, 490 вірмен та інші.

Роки незалежності України засвідчили, що питання етнонаціональної  політики у нашій державі, зокрема і в Закарпатті, завжди було на чільному місці. В цьому аспекті Закарпаття утвердилося як регіон з високим рівнем толерантності і взаємоповаги. В області, як і у всіх регіонах України, представники національних меншин користуються рівними правами і свободами, гарантованими їм Конституцією, низкою законів та підзаконних нормативно–правових актів України. Правову основу у цій сфері заклала Декларація про державний суверенітет України. У цьому документі сформульовано принципи, на яких нині будується етнонаціональна політика, повага до прав національних меншин та громадян різних віросповідань. Складовою українського законодавства, яке формулює етнонаціональну політику є також міжнародні документи, в тому числі Рамкова конвенція про захист національних меншин, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин.      

Read moreЕтнонаціональна політика України: досвід Закарпаття