РОМИ ЗАКАРПАТТЯ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ В ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: АНАЛІЗ, ОЦІНКИ, ВИКЛИКИ

Матеріали засідання за круглим столом, грудень 2020 р. м. Ужгород

ПЕРЕДМОВА  Лях О.В. 

Горват М.В. Про роботу Міжвідомчої робочої групи щодо виконання Плану заходів з питань реалізації в області Стратегії захисту прав та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

Петришина Л.В. Про хід виконання Плану заходів із реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини

Омелянюк Н.В. Реалізація у регіоні державної політики України щодо захисту та інтеграції ромів Закарпаття у соціальній сфері

Бучко Б.Л. Роль обласної Громадської ради ромської національної меншини Закарпаття в інтеграції ромів в українське суспільство: реалії, перспективи

Граб Н.І. Про реалізацію в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини у галузі освіти: реалії, перспективи

Кулчар Е.І. Пріоритети та шляхи ефективної політики інтеграції ромів в українське суспільство: проблеми, виклики, перспективи (на прикладі Закарпатської області)

Навроцька Е.М., Горват М.В. Сучасний стан щодо кодифікації ромської мови в Україні

Ігнатенко Н.Ю. Про сприяння доступу осіб ромської національної меншини до медичних послуг, надання стаціонарного лікування та екстренної медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я області у процесі медичної реформи у Закарпатті

Бердар О.М. Паспортизація ромського населення області: проблеми, виклики

Пап В.В. Роль товариства музичної культури циган Закарпаття «Лаутарі» (Музикант) у відродженні та розвитку культурної спадщини ромської національної меншини

Чічак Г.В. Задоволення потреб ромського населення області у правових послугах та доступність до правової допомоги

Адам С.Й. Товариство циган Закарпаття «Рома»: історія створення, етапи його становлення, перспективи розвитку

Богар Д.В., Богар А.В., Богар Д.В. З історії ромського поселення с. Підвиноградів Закарпатської області