Громадська організація «Товариство словацьких митців Закарпаття»

Громадська організація «Товариство словацьких митців Закарпаття» створена 12 грудня 2012  року й об’єднує громадян України, словаків за походженням, за спільними культурними й мистецькими інтересами, які мають словацькі корені, для відродження культурних та історичних цінностей словацької національної меншини, що проживає на Закарпатті.  Товаритство об’єднує 11 представників цієї меншини. Головою Товариства на загальних зборах обрано Заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України, лауреата премій А. Ерделі та Й. Бокшая, дипломанта Академії мистецтв України – Пейтера Міхаела Дмитровича.

Метою діяльності Товариства є  збереження і розвиток національних словацьких традицій та відновлення інтелектуального мистецького середовища на Закарпатті, забезпечення та захист соціальних, економічних, національно-культурних та інших спільних інтересів членів громадської організації.

У своїй діяльності Товариство словацьких митців Закарпаття має на меті відродити кращі національні цінності та традиції словацької національної меншини, надавати допомогу членам організації в реалізації наукового, творчого та організаційного потенціалу. Разом з тим, громадська організація надає підтримку словацькій національній меншині, яка проживає на Закарпатті в плані культурного спілкування широкої громадськості та творчої інтелігенції.

Упродовж останніх років діяльності Громадська організація «Товариство словацьких митців Закарпаття» провело 37 художніх виставок, які проходили в Центрі словацької культури (м.Ужгород), а також в залах Генерального Консульства Словацької республіки. Проведені міжнародні пленери і симпозіуми, які пройшли у Словаччині (м. Ждяр), на словацькому озері Ширява, у готелі «Mercury». Члени товариства брали участь у міжнародних пленерах Угорщини, Чехії та України.

Голова товариства Пейтер Міхаел Дмитрович є постійним учасником Світового Конгресу словаків, а також багатьох зустрічей митців, представників закордонних словаків, які проходять у м. Братіслава.

Громадська організація «Товариство словацьких митців Закарпаття»  працює над підвищенням самосвідомості його членів, суспільно-культурологічної активності представників національної словацької меншини. Особлива увага в роботі громадської організації направлена на пошук, наукові дослідження та систематизацію матеріалів художньої спадщини видатних діячів культури й народної творчості із числа представників національної словацької меншини краю. Громадська організація також бере участь у розробках та втіленні перспективних культурних та мистецьких проектів, сприяє реалізації етнічно-культурних, освітніх та науково-дослідних програм, спрямованих на духовний розвиток суспільства.

Одним із важливих напрямків роботи є організація у сприянні новітнім формам навчання, підготовка, підвищення каліфікації фахівців культури та мистецтв із числа членів Товариства на теренах Словаччини та України, організація міжнародної діяльності неприбуткових музеїв, виставок та галерей образотворчого мистецтва.Товариство словацьких митців Закарпаття  надає адресну підтримку талановитій творчій інтелігенції, викладачам та студентам мистецьких учбових закладів.

Для виконання своїх статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Товариство словацьких митців Закарпаття  організовує та проводить науково-практичні конференції, зустрічі, фестивалі, тематичні «круглі столи», тощо. Багато уваги приділяється створенню впорядкованого дозвілля творчої молоді. З цією метою проводяться конкурси, благодійні культурно-мистецькі акції (виставки) та молодіжні фестивалі, зустрічі з видатними митцями, відомими людьми Словаччини та України.

  Діяльність Товариства словацьких митців Закарпаття спрямована на утвердження прав і свобод словацької національної меншини області, задоволення та розвиток їх культурних інтересів та духовних потреб.  У своїй практичній роботі Товариство керується Статутом, законами та Конституцією України.