Громадська організація «Русинський культурологічний клуб»

Громадська організація «Русинський культурологічний клуб» створена у 2019 році, до складу якої увійшло 12 осіб. Головою Громадської організації «Русинський культурологічний клуб» на загальних зборах обрано Шиповича Юрія Юрійовича.

Головною метою організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, соціальних, культурних та духовних свобод русинської національної меншини. Для реалізації зазначеної мети Русинський культурологічний клуб проводить просвітницьку роботу серед різних груп населення, особливо серед молоді, згуртовує патріотично налаштованих та творчих людей – поціновувачів історії та культури Закарпаття, проводить фестивалі, конференції, семінари, де обмінюється досвідом роботи з метою збереження й примноження крайової культурної спадщини, популяризації її кращих зразків.

 Основні напрями діяльності організації проявляються в ініціюванні цікавих та перспективних починань в сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, спрямовані на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних иа культурних прав різнних верств населення краю. Громадська організація «Русинський культурологічний клуб» бере участь у фінансуванні або безпосередньо займається організацією діяльності науково-дослідних та навчально-виховних методичних центрів, діяльність яких пов’язана із статутною діяльністю організації, здійснює співпрацю з громадськими організаціями, закладами освіти, науки і культури інших країн. Русинський культурологічний клуб організовує та фінансує видавничу діяльність з питань своєї діяльності, видає власний друкований журнал «Альманах днешньої  русинської літератури»,  інформаційні бюлетені. Крім цього, організація бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності  через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації для реалізації мети та завдань передбачених статутом.

Так, у серпні 2020 року на території готельного комплексу «Троянда Карпат» Мукачівського району відбулося чергове засідання Русинського культурологічного клубу, приурочене виходу у світ нового номера «Альманах днешньої  русинської літератури». На засідання були запрошені автори, твори яких увійшли у видання. До видання збірника було залучено  Закарпатське обласне науково-культурологічне товариство ім. О. Духновича – голова товариства Продан Ю.Ю. Керівники обох громадських організацій розповіли присутнім про роботу  над альманахом, співпрацю з авторами збірника. На цьому зібранні прийнято логотип Русинського культурологічного клубу.

Учасникам зібрання вручили по декілька екземплярів збірника, а автори, у свою чергу, отримали гонорар – по 10 примірників збірника кожний.

У своїй діяльності Громадська організація «Русинський культурологічний клуб» керується законами та Конституцією України, співпрацює з органами державної влади  та органами місцевого самоврядування.