Громадська організація  «РОМ –АРТ «Школа мистецтв»

Громадська організація  «РОМ–АРТ «Школа мистецтв» створена у січні 2018 року у м. Мукачево і нараховує 3 осіб. Головою організації обрано Горвата Карла Євгенійовича.

Діяльність організації має суспільний характер. Метою  та завданням Громадської організації «РОМ –АРТ «Школа мистецтв» є задоволення суспільних, економічних, соціальних та культурних інтересів ромської національної меншини Закарпаття, зміцнення культурних зв’язків, розвиток та популяризація різних видів народного мистецтва ромів краю в Україні та за кордоном.

Для реалізації зазначеної мети організація здійснює наступні заходи: забезпечує художньо-естетичний розвиток дітей ромської національної меншини дошкільного та шкільного віку, організовує для них дозвілля та відпочинок, проводить роботу щодо підтримки талановитої творчої молоді із числа ромських дітей, сприяє охороні й збереженню культурної спадщини, місць поховання ромів, пам’яток історіїї й культури Закарпаття, популяризує й розвиває мистецтво як форму організації дозвілля.

Організація проводить роботу серед ромськоїї молоді щодо сприяння розвитку серед них фізкультури і спорту, пропагує здоровий спосіб життя,  бере участь у наданні правової допомоги населенню краю та здійсненню соціального догляду за хворими та одинокими людьми похилого віку, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

Для досягнення передбаченої статутом мети Громадська організація «РОМ –АРТ «Школа мистецтв» за період 2018-2020 року провела ряд виставок творчих робіт ромських дітей, в тому числі  виставку робіт учнів та інших ромських художників, членів організації, у м. Мукачево Закарпатської області до Міжнародного дня ромів. Художні роботи учнів й інших ромських художників мали значний успіх серед відвідувачів як місцевого населення, так і гостей із зарубіжжя, частину картин продано закордонним гостям.

У своїй практичній діяльності Громадська організація «РОМ –АРТ «Школа мистецтв» керується законами та Конституцією України.