Громадська організація «Об’єднаний конгрес азербайджанців у Закарпатській області»

Громадська організація «Об’єднаний конгрес азербайджанців у Закарпатській області» створена у 2019 році й налічує 11 представників азербайджанської національної меншини, які проживають на території Закарпаття. Головою Правління організації на загальних зборах обрано Гусейнова Західа Муслума Огли.

Метою діяльності організації є здійснення та захист прав і свобод представників азербайджанської національної меншини, задоволення суспільних, соціальних та інших інтересів представників цієї меншини, сприяння зміцненню дружніх стосунків між народами Азербайджану та України через популяризацію та вивчення історії та культури обох народів.

Напрями діяльності організації направлені на підтримання законодавчих ініціатив, ініціювання цікавих та перспективних починань  сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, спрямовані на реалізацію та захист соціальних, громадських, економиічних та культурних прав різних верств населення. Громадська організація «Об’єднаний конгрес азербайджанців у Закарпатській області» бере участь у фінансуванні або безпосередньо займається організацією діяльності науково-дослідних та навчальних центрів, діяльність яких пов’язанана із статутною діяльністю організаціїї, здійснює співпрацю з громадськими організаціями, закладами науки і культури інших країн, фінансує видавничу діяльність з питань діяльності організації, сприяє у виданні освітницької та загальноосвітньої літератури, бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання та власні публікації, співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльність, що не перечить чиннму законодавству України, таких як обмін делегаціями, проведення міжнародних турнірів, конференцій, виставок, фестивалів тощо.

          У практичній діяльності Громадська організація «Об’єднаний конгрес азербайджанців у Закарпатській області» керується Статутом організації, Конституцією та законами України.