Громадська організація «Німецька молодь Закарпаття»

 

          Громадська організація «Німецька молодь Закарпаття» створена у 2018 році, до її складу входять 400 представників німецької національної меншини Закарпаття. Головою організації на загальних зборах обрано Тайпс Юлію.

          Діяльність організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, підтримці тісних контактів з іншими громадськими організаціями та фондами. Основною метою організації є популяризацяя німецької мови, німецької національної культури та традицій, задоволення суспільних, економічних, соціальних та інших інтересів етнічних німців, що проживають на території Закарпаття.

          Для реалізації зазначеної мети Громадська організація «Німецька молодь Закарпаття» здійснює заходи для зростання культурної свідомості суспільства, розвитку громадянської активності, проводить роботу щодо  соціального захисту населення краю.  Особлива увага приділяється соціально незахищеним верствам населення (ведеться волонтерська робота, надається матеріальна допомога продуктовими пакетами людям похилого віку та малозабезпеченим сім’ям, здійснюється соціальний догляд за хворими, які потребують соціальної підтримки та піклування). Організація сприяє здійсненню підтримки розвитку гумунітарно-соціальної сфери таких напрямків як освіта, дозвілля, охорона здоров’я тощо, здійсненню регіональних, місцевих та міжнародних програм. Так, упродовж 2019 року реалізовано 15 проектів програм, із них 3 міжнародні. Значну увагу організація приділяє розвитку талановитої німецької молоді. Ведеться  робота щодо збереження культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання.

          Для досягнення мети і завдань Громадська організація «Німецька молодь Закарпаття» здійснює співпрацю з громадськими організаціями і установами, закладами науки і культури інших країн, надає матеріальну і організаційну допомогу організаціям і установам діяльність яких пов’язана зі спорідненою метою організації. Громадська організація «Німецька молодь Закарпаття» здійснює і фінансує видавничу діяльність з питань діяльності організації, сприяє у виданні просвітницької загальноосвітньої літератури, включаючи фінансування видання літератури, бере участь у проведенні фестивалів, ярмарок, організовує та фінансує заходи спрямовані на досягнення мети організації, співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.     Робота Громадської організації «Німецька молодь Закарпаття» спрямована на відродження, розвиток та збереження національної культури та духовних інтересів усіх німців Закарпаття, створення умов для вивчення, поглиблення та вдосконалення знань рідної мови. У своїй діяльності громадська організація керується законами та Конституцією України.