Звіт

за результатами моніторингового візиту до Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації щодо дотримання принципу недискримінації нацменшин та права на віросповідання у червні 2020 року

 

        Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» співробітники Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради  України у Закарпатській області Ігор Гречуха та Микола Трофименко здійснили моніторинг стану дотримання принципу недискримінації в сфері реалізації права національних меншин та прав громадян на віросповідання в Управлінні національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, Закарпатська область, 88008.

      Управління національностей та релігії Закарпатської обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом Закарпатської обласної державної адміністрації, утворюється головою Закарпатської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Закарпатської області, забезпечує виконання покладених на управління завдань.

         Управління діє на підставі Положення про Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 квітня 2019 року № 20 (далі – Положення).

         Відповідно до п. 3.16 Положення, Управління вивчає та аналізує стан і тенденції міжнаціональних відносин в області та готує відповідні інформаційні матеріали. При Управлінні національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації функціонує Центр культур національних меншин Закарпаття.

Стан дотримання принципу недискримінації прав нацменшин

 Відповідно до Всеукраїнського перепису населення  2001 року в області  налічується 1010,1 тис. українців (80,5%), у тому числі 10,1 тис  русинів, 151,5 тис угорців (12,1%), 32,1 тис румун (2,6 %), 31,0 тис. росіян (2.5%),14,0 тис. ромів (1,1%), 5,6 тис. словаків (0,5%), 3,5 тис. німців (0,3%), а також 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 поляків, 490 вірменів та ін.

Монітори відмічають, що в області проводиться виховна та інформаційно-просвітницька робота, спрямована на формування поваги до культури, історії, звичаїв різних національностей та українського народу, взаємопорозуміння в політкультурному соціумі.

В області функціонує мережа закладів загальної, середньої, дошкільної та вищої освіти, у яких освітній процес здійснюється мовами національних спільнот, зокрема функціонує 113 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, де 20,9 тис. учнів здобувають освіту мовами національних меншин, у тому числі: в 1 – російською, 1 – угорською і російською, 3 – українською та російською мовами навчання; у 66 закладах загальної середньої освіти – угорською; 27 – українською та угорською; 12 – румунською,1- українською та румунською, 1- українською та російською; 1– українською та словацькою мовами навчання. Також в області функціонує 5 ліцеїв приватної форми власності з угорською мовою навчання.

У 107 дошкільних навчальних закладах виховання проводиться мовами національних меншин, у тому числі: 77 – угорською, 3 – румунською, 1 – українською і російською, 22 – українською і угорською, 2 – українською та словацькою, 1 – угорською і російською, 1 – українською та німецькою мовами.

Вищу освіту угорською мовою здобувають в Українсько-угорському навчально-науковому інституті Ужгородського національного університету, Гуманітарно-педагогічному коледжі Мукачівського державного університету, Берегівському медичному коледжі, Ужгородському коледжі культури і мистецтв та Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ (приватна форма власності). В УжНУ також функціонують кафедри словацької філології, румунської філології, німецької філології, слов’янської філології та світової літератури, відділення чеської філології.

Крім того, функціонує мережа культурно-мистецьких закладів, де представники різних етносів задовольняють свої етнокультурні та духовні потреби. В області діє 317 колективів художньої самодіяльності, що представляють культуру національних меншин. У населених пунктах області, де компактно проживають національні групи функціонують 95 бібліотек системи Міністерства культури України. Фонд бібліотек області з мовами національних меншин: російською – 22 млн.; угорською – 361,5 тис.; румунською – 10,2 тис.; словацькою – 5,1 тис.; німецькою – 4,2 тис. примірників.

Філія ПАТ НСТУ «Закарпатська регіональна дирекція» транслює теле- і радіопередачі мовами національних меншин, працюють редакції угорською, румунською, словацькою, німецькою мовами та об’єднана редакція програм мовами національних меншин (російською, ромською, русинською). Виходять газети угорською мовами («Карпаті ігоз со», «Карпатолйо», «Карпат інфо»).

Разом з тим, з січня 2019 року по квітень 2020 р. до Управління надійшло 14 звернень щодо захисту прав національних меншин та 23 звернення, що стосуються забезпечення прав та свободи совісті та віросповідання. Всі звернення, як повідомляє Управління, розглянуто відповідно до установленого законодавством порядку.

Упродовж 2019-2020 рр. в Центрі культур національних меншин Закарпаття здійснювали підготовку дипломних та дисертаційних досліджень 12 студентів, аспірантів вищих навчальних закладів області, 8 слухачів курсів підвищення кваліфікації Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, зокрема директори шкіл, заступники директорів навчальних закладів з мовами навчання національних спільнот, класні керівники, які готували випускні роботи з питань етнонаціональної політики.

Однак, сприяння більш ґрунтовних досліджень для аналізу проблем цільових груп у контексті забезпечення реальної рівності, в тому числі і шляхом додаткового фінансування, Управлінням не здійснювалось.

Щодо проведення просвітницької діяльності з питань запобігання та протидії дискримінації у регіоні, Управлінням надавалася підтримка національно-культурним товариствам у проведенні заходів, спрямованих на задоволення мовно-освітніх та етнокультурних потреб. Упродовж року надано організаційно-методичну допомогу національно-культурним товариствам у проведенні ними Днів угорської культури, тижнів єврейської, вірменської культур та російської культури «Пушкінські дні», Дня слов’янської писемності, залучення дітей-представників національних спільнот до участі в конкурсах та олімпіадах на краще знання угорської мови та літератури, румунської мови і літератури, словацької мови і літератури, російської мови і літератури, також надано лідерам національно-культурних товариств практичну допомогу в підготовці до участі у Форумі національних культур України «Україна поліетнічна та полірелігійна: приклад Закарпаття».

Управлінням здійснюється співпраця з громадськими організаціями щодо дотримання принципу недискримінації. Так, спільно з національно-культурними організаціями проведено науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, тренінги. Крім того, у Центрі культур національних меншин Закарпаття національно-культурними товариствами систематично проводились робочі наради, збори, засідання комісій, оргкомітетів, тощо.

При обласній державній адміністрації створена та функціонує Громадська рада як колегіальний консультативно-дорадчий орган, у складі якої утворено профільну комісію з питань національних спільнот. Також для координації дій між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями ромів, розпорядженням голови облдержадміністрації створено обласну громадську раду ромської національної меншини при облдержадміністрації та міжвідомчу робочу групу з питань реалізації в області Стратегії та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Управлінням здійснювались заходи щодо реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та координація діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень до 2018 року.

Управління повідомляє, що з метою отримання ромами документів, що посвідчують особу керівникам територіальних підрозділів ГУДМС спільно з органами місцевого самоврядування, представниками ромських громадських та благодійних організацій упродовж 2019 року організовано та проведено зустріч із представниками громадських об’єднань ромів, на якій проведено роз’яснювальну роботу  щодо необхідності документування серед учнів, які належать до ромської національної меншини, паспортом громадянина України у формі ІД картки. У засобах масової інформації проводиться роз’яснювальна робота щодо документування паспортом громадянина України.

Загалом упродовж 2019 року документовано паспортом громадянина України у вигляді ІД картки 2520 осіб ромської національності. Під час документування ромського населення паспортами громадянина України скарг та зауважень не надходило.

У місцях компактного проживання ромів проведення з метою профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягування  у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання домашньому насильству, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму проведено ряд заходів.

Разом з тим, Управлінням проведено круглі столи за участі керівників Управління та ГУ НП в Закарпатській області, лідерів та активу ромських громад, міжвідомчої робочої групи з питань виконання Плану заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.

Також за результатами круглого столу «Безпека у ромських громадах Закарпатської області» дано протокольне доручення з питань проведення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення втягування дітей у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання домашньому насильству, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму керівництву облдержадміністрації, представників структурних підрозділів облдержадміністрації.

З метою налагодження взаємодії між органами виконавчої влади і громадськими об’єднаннями ромів з питань життєдіяльності ромської національної меншини при облдержадміністрації створено Міжвідомчу робочу групу з питань виконання Плану заходів з реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Стан дотримання права та віросповідання

 Станом на час проведення моніторингового візиту в Закарпатській області налічується 28 релігійних організацій.

За інформацією Управління, на даний час розподіл релігійних організацій за конфесійною ознакою  свідчить про переважання в області православ’я, до якого належить 756 релігійних організацій (38% від загальної кількості).

Католицьке середовище представлене в області Мукачівською греко-католицькою єпархією (МГКЄ) та Мукачівською дієцезією римсько-католицької церкви.

Управління повідомляє, що існують міжцерковні протиріччя за право користування культовими спорудами у населених пунктах Лазещина Рахівського району, Коритняни, Ірлява та Пацканьово Ужгородського району. Попри прийняті рішення про усунення перешкод греко-католицьким громадам у користування культовими спорудами, на сьогодні храми, крім с. Коритняни Ужгородського району, у якому віруючі УПЦ у 2019 році розпочали будівництво нового храму, знаходиться у користуванні православних релігійних громад.

Кількість зареєстрованих протестантських релігійних об’єднань за станом на 1 січня цього року складає 538 релігійних організацій (майже 29% від загальної кількості релігійних формувань в області).

Обласною державною адміністрацією зареєстровано два статути мусульманських релігійних громад, одна з яких  (м. Ужгород) не діє. Інша (у м. Мукачеві) здійснює богослужбову діяльність.

Іудейські релігійні громади складають14 релігійних громад.

До новітніх релігійних об’єднань належить 88 релігійних громад або   4,5 % від їх загальної кількості. Язичництво представлено в області двома громадами прихильників РУНВіри (м. Хуст, м. Ужгород). Наразі активність зазначених язичницьких релігійних громад низька.

За інформацією Управління з початку оголошення карантину в Україні всі релігійні організації області проводять богослужіння у храмах за закритими дверима з обмеженою кількістю людей. Служби Божі транслюються також он-лайн.

За результатами засідання 18 березня  цього року члени Міжконфесійної Духовної Ради Закарпаття у спільному відеозверненні дали своїм вірникам духовні настанови та рекомендації у зв’язку із запровадженням в області карантинних заходів.

Управління повідомило, що релігійними організаціями області забезпечується виконання вимог щодо запобігання поширенню на території України короновірусу COVID – 19 з урахуванням рекомендацій ВООЗ. За наявною інформацією Управління, Великдень 2020 року віруючі області відсвяткували вдома. Адмінпротоколів щодо порушення карантинних заходів у великодню ніч правоохоронними органами складено не було.

За період з 1 січня до 1 травня 2020 року відповідно до поданих заяв розпорядженнями голови облдержадміністрації було зареєстровано статути чотирьох новоутворених  релігійних громад. Також за вказаний період, у зв’язку із порушенням статей 12,14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», пункту 6 частини першої, статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було відмовлено у реєстрації нової редакції статутів двох релігійних громад, проаналізовано стан виконання Програми «Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016 – 2020 роки», Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016-2020 роки та Програми «Ромське  населення Закарпаття» на 2016-2020 роки. Аналіз стану виконання цих програм проведено на підставі інформації, отриманої на запити регіонального представництва безпосередньо від виконавців цих програм.

Під час моніторингового візиту було виявлено ряд недоліків та упущень в забезпеченні прав та свобод людини і громадянина, зокрема:

 Відповідно до звіту про стан виконання Програми «Ромське населення Закарпаття» у 2019 році проведено всього 3 заходи, до яких увійшли проведення освітніх, інформаційних, культурних та інших заходів, відзначення урочистих дат, історичних подій, ювілеїв, пов’язаних з ромськими національними традиціями та забезпечення новорічними подарунками дітей із числа багатодітних сімей ромської народності під час проведення новорічно-різдвяних свят.

Реальне фінансування на програму «Ромське населення Закарпаття» на 2016 – 2020 роки у 2019 році склало 50 тис. грн., що на 20 тис. грн. менше ніж заплановано фінансуванням. Такий стан речей негативно впливає на реалізацію зазначеної Програми, оскільки проведення освітніх, інформаційних, культурних та інших заходів, відзначення урочистих дат, історичних подій, ювілеїв, пов’язаних з ромськими національними традиціями скоротилось удвічі та на 2019 рік, склало всього 10 тис. грн.

Недофінансування програми «Забезпечення розвитку освіти, культури, традицій і національних меншин області на 2016-2020 роки та співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року» у 2019 році склало 29,6 тис. грн.

Недостатнє сприяння науковим розробкам у сфері формування та реалізації протидії дискримінації, аналізу проблем цільових груп у контексті забезпечення реальної рівності.

Управлінням не здійснюється методичне забезпечення райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, яке передбачено пунктом 3.21 Положення, затверджене розпорядженням  від 12.04.2019 р. № 205.

Управління зазначає, що релігійними організаціями області забезпечується виконання вимог щодо запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19 з урахуванням вимог законодавства, однак, за інформацією в засобах масової інформації, у релігійних громадах області проводились богослужіння з порушенням карантинних правил.

Рекомендації за наслідками моніторингового візиту:

 Закарпатській обласній раді:

1.Проаналізувати стан виконання Програми «Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки», Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних  меншин області на 2016-2020 роки та Програми «Ромське населення Закарпаття» на 2016 – 2020 роки.

2.Забезпечити додаткове бюджетне фінансування на виконання Програми «Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки», Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних  меншин області на 2016-2020 роки та Програми «Ромське населення Закарпаття» на 2016 – 2020 роки.

3.Забезпечити додаткове бюджетне фінансування щодо сприяння науковим розробкам у сфері формування та реалізації політики протидії дискримінації.

         Закарпатській обласній державній адміністрації:

 1.Проаналізувати стан виконання Програми «Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки», Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних  меншин області на 2016-2020 роки та програми «Ромське населення Закарпаття» на 2016 – 2020 роки.

2.Вжити заходів щодо розробки інформації  про реалізацію в Закарпатській області положень Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин.

3.Вжити заходів щодо унеможливлення проявів дискримінації під час працевлаштування ромів.

4.Вжити заходів щодо поширення інформації про життя та культурну самобутність ромів у засобах масової інформації.

5.Вжити заходів щодо аналізу проблем національних меншин у контексті забезпечення реальної рівності.

6.Вжити заходів щодо виконання Управлінням пункту 3.21 Положення щодо надання методичної допомоги райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування.