Русинське науково-освітнє товариство

Русинське науково-освітнє товариство засновано у 1997 році. На установчих зборах головою Товариства обраний Макара Микола Петрович, кандидат історичних наук. У вересні 2010 року головою Товариства став доктор фізико-математичних наук, професор Кривський Іван Юрійович.

Завдання товариства – об’єднати, науково обгрунтувати  і спрямувати в єдине русло потенційні можливості закарпатських і зарубіжних істориків, економістів, етнологів, етнополітиків, лінгвістів, літературознавців, соціологів, краєзнавців, богословів, журналістів та представників інших галузей, які досліджують русинську тематику.

Першочерговим завданням товариства в цілому і кожного його члена зокрема є домогтися створення політико-правових засад для визнання, відродження і розвитку русинського етносу, його соціально-економічних і духовних традицій.

Науково-освітня діяльність товариства розпочалася із вивчення наукової спадщини першопрохідців історичної науки краю І.Базиловича, М.Лучкая, І.Дулішковича, І.Кондратовича, О.Духновича, а також з виявлення і аналізу письмових джерел (міжнародних та міждержавних угод різних історичних періодів, статистичних і демографічних матеріалів, монографічних досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців).

З перших років свого існування товариство регулярно проводило тематичні семінари, конференції, круглі столи з участю таких відомих науковців-істориків як доктор історичних наук, професор Гранчак І.М., доктор фізико-математичних наук, професор Кривський І.Ю., доктор філософських наук професор МиговичІ.І., доктор хімічних наук, професор Головей М.І., історики-краєзнвці Філіп Л.І., Поп Д.І., юрист Годьмаш П.В. та ін.

Одночасно в співдружності з обласним науково-культурологічним товариством ім.О.Духновича розпочалася робота з унормування русинської літературної мови. Зі своїми лінгвістичними проектами (граматики, словників русинської мови) виступили прот.Димитрій Сидор, Юрій Чорі, Ігор Керча, Дмитро Поп, Михайло Алмашій.

Русинське науково-освітнє товариство здійснює активні інформаційні зв¢язки з Карпаторусинським дослідним центром Канади, інститутами русиністики в Будапешті, Пряшеві, Празі, а також шукає конструктивні ділові взаємозв’язки з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Для Русинського науково-освітнього товариства і надалі актуальними залишаються завдання відновлення засобами усного і друкованого слова історичної пам’яті русинського народу, збереження й розвитку його самобутньої етнічної культури, мови, автентичної фольклорної спадщини; формування національної самосвідомості русинів, захисту їх прав, підвищення своєї ролі і місця серед інших етносів регіону і країни в цілому. Для реалізації цієї мети Русинське науково-освітнє товариство видає науково-популярний збірник «Руснацький світ». Вийшло чотири випуски в п’ятьох книгах. Готується до друку широко змістовний п’ятий випуск. Спільно з товариством ім.О.Духновича наукове товариство працює над виданням «Русинської бібліографії» як основного наукового джерела для здійснення науково-дослідницької роботи з історії і культури русинського народу Закарпаття.