Закарпатське обласне товариство ромів “Бахтало дром” (Щаслива дорога)

Закарпатське обласне товариство ромів “Бахтало дром” («Щаслива дорога») засноване в 2003 році. На установчих зборах головою товариства обраний Золтан Пап. Товариство об’єднує більш як 50 чоловік.

Основною метою діяльності товариства є об’єднання ромів Закарпатської області для захисту та задоволення своїх законних правових, соціальних, економічних, культурних, національних та інших прав.

Основні завдання – формування і розвиток соціальної активності ромського населення, сприяння вихованню підростаючого покоління і здобуття ними освіти та професії, сприяння відродженню та розвитку традиційних ремесел і місцевих промислів.

Серед різноманітних форм діяльності товариство визначило для себе основним роботу з дітьми з малозабезпечених сімей та дітьми-сиротами, сприяння їм у здобутті професії та працевлаштуванні.

Завдяки грантам Карпатського фонду товариство “Бахтало дром” проводить значну роботу по відбору, навчанню та працевлаштуванню молодих ромів. Так, на базі комбінату побутових послуг “Смерічка” підготовлено і працевлаштовано десятки спеціалістів взуттєвої справи.

Члени товариства за сприяння фонду “Доркас” проводять благодійницьку діяльність, надають допомогу дітям із малозабезпечених сімей та дітям-сиротам у забезпеченні їх одягом, продуктами харчування, шкільним приладдями тощо.

Товариство співпрацює з іншими ромськими національно-культурними товариствами, громадськими організаціями, підтримує тісні зв¢язки з навчально-виховними закладами та професійно-технічними училищами.

У практичній роботі Товариство керується Статутом, законами та Конституцією України.