Закарпатське обласне товариство ромів „Романі зор” («Ромська сила»)

Закарпатське обласне товариство ромів “Романі зор” створено в серпні 2001 року. Головою Товариства обраний Валерій Плісов. Товариство об’єднує понад 500 чоловік.

Товариство здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, Загальної Декларації прав людини.

У практичній роботі значну увагу приділяє збереженню та плеканню національної культури, національних традицій, рідної мови, сприяє розвитку рідномовної освіти, формуванню національної свідомості. Свою діяльність товариство будує на принципах відкритості, толерантності та демократизму, тому й тягнуться в його лави роми, значна частина яких – здібна, талановита молодь.

Правління товариства домагається налагодження взаємних зв’язків з іншими національно-культурними товариствами області, а також закордонними ромськими громадськими та культурними організаціями.

„Романі Зор” активно працює над формуванням права на членство в міжнародних громадських об¢єднаннях та укладання угоди із ними.

Товариство відмежовується від усілякого прояву націоналізму та шовінізму, сприяє реалізації особистих і колективних прав ромів Закарпаття.