Закарпатська демократична спілка угорської молоді «Гордіус»

Молодіжна громадська організація “Ґордіус” заснована у 1999 році в м. Берегові (голова Торпоі Йосип Йосипович), а з 2004 року розширила свою діяльність на всю Закарпатську область. Організація об’єднує понад 300 членів.

Основні цілі та завдання діяльності “Ґордіус” полягають у: поширенні ідей міжнаціональної толерантності, сприянні підвищенню суспільної, політичної, культурної та наукової активності угорськомовної молоді, участі у створенні умов для втілення потенційних можливостей та самореалізації молоді, розробці та обговоренні проектів державної молодіжної політики, враховуючи запити угорськомовної молоді Закарпаття та ін.

За період свого існування “Ґордіус” організував та брав участь у ряді проектів і програм. Один із найуспішніших проект “Міст для співпраці” за підтримки Ради Європи. Ідея проекту -діалог та обмін культурними цінностями між представниками молоді національних громад України. У ході реалізації проекту проведено три семінари-блоки: “Основи міжкультурного виховання”, “Різноманітності та стереотипи”, “Міжкультурна освіта”.

Спілкою також реалізувався проект „Сприяння самореалізації угорськомовної молоді Закарпаття”. У ході виконання проекту здійснено анкетування поміж угорської молоді старших класів навчальних закладів міст Берегова та Ужгорода, Берегівського, Ужгородського, Тячівського районів. Відібрано 50 учнів для участі у семінарі з питань самореалізації угорськомовної молоді на Закарпатті (можливості продовження навчання та стипендії, підприємництво, європейська інтеграція, ЗМІ, охорона навколишнього середовища та ін.).

Цікавою для молоді була участь у проекті “Стратегія розвитку угорської молоді Закарпаття”. У ході його виконання зусилля учасників були спрямовані на збереження  традицій та усвідомлення ідентичності, знання української мови та визначення стратегії подальшого розвитку молодіжної політики угорськомовної молоді на Закарпатті.

„Ґордіус” є членом ряду міжнародних молодіжних організацій, зокрема – інформаційної мережі угорськомовних молодіжних організацій Карпатського басейну „ТКІУШМ”, основною метою якої є розвиток транскордонного співробітництва, в рамках якого є можливість обміну ідеями та вивчення досвіду організацій інших країн. „Ґордіус” бере активну участь в Міжнародній мережі угорських правозахисних молодіжних організацій Карпатського басейну “Sumus – Tolerant yongsters Human Rights Network” та ін.

Спілка тісно співпрацює з Головним управлінням з питань Європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Закарпатської облдержадміністрації (Україна), Саболч-Сатмар-Берегським обласним Агентством Розвитку (Угорщина), Громадським Фондом Єврокліп-Єврозв’язок, Державною спілкою сільського та агротуризму (Угорщина).

Спілка організовує семінари, конференції, навчання з підвищення кваліфікації, робочі поїздки за кордон, займається видавничою двомовною діяльністю та ін.. Та однією з найголовніших заслуг Спілки є створення туристично-інформаційних центрів в області, метою яких є підвищення рівня розвитку туризму в Закарпатській області як однієї з найперспективніших галузей економіки прикордонного регіону. На сьогодні їх уже налічується три, зокрема , в м.Берегові, м.Ужгороді та с.Яноші Берегівського району.

У 2008-2009 роках спільно із Закарпатською Службою автодоріг Спілкою за підтримки Програми сусідства Угорщина – Словаччина – Україна INTERREG III здійснив транскордонний проект під назвою «Транскордонні можливості розвитку транспортної логістики». Загальною метою проекту був розвиток транспортної інфраструктури в прикордонному регіоні.

З грудня 2010 року Центр, за підтримки Програми транскордонного співробітництва ЄC ENPI Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007-2013, розпочав втілювати проект «Сталий розвиток системи управління туристичними дестинаціями в прикордонних областях Саболч – Сатмар – Берег та Закарпаття».