Демократична спілка угорців України

Демократична Спілка Угорців України заснована у 1991 році і очолив її Михайло Товт. У 2003 році проведена реорганізація Спілки, введено фіксоване індивідуальне членство із створенням розгалуженої мережі осередків на всій території України, головою було обрано Іштвана Гайдоша. На даний час товариство очолює Ласло Зубанич.

До складу Спілки входять 15 колективних та 11 регіональних організацій, створених у 11-ти областях України, в тому числі у Автономній республіці Крим, Київській, Львівській, Дніпропетровській , Івано-Франківській, Закарпатській областях, які об’єднують понад 25 тисяч чоловік.

Спілка створена з метою збереження угорських національних традицій, в інтересах формування, розвитку національної самосвідомості угорців, що проживають в Україні. Основою діяльності Спілки є захист інтересів та представництво угорської національної меншини в Україні, як невід’ємної частки світового угорства. Спілка має всеукраїнський статус і поширює свою діяльність на територію всієї України.

Головне завдання Спілки – розв’язання проблем соціально-економічного становища угорців України, сприяння економічному розвитку регіонів, де компактно проживає угорське населення. Спілка бере активну участь у політичному житті та законотворчих процесах, що проходять в Україні, підтримує контакти із закордонними організаціями. Систематично організовує проведення „круглих столів”, семінарів, науково-практичних конференцій. Активно співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Основну увагу Спілка приділяє законотворчому забезпеченню прав національних меншин, приведенню діючих законів у відповідність до європейських стандартів, у першу чергу Рамкової Конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської Хартії регіональних мов та мов меншин, які останніми роками були імплементовані Верховною Радою України у вітчизняне законодавство.

Колишній голова Спілки Іштван Гайдош є одним з авторів розроблення законопроектів з питань захисту соціально-економічних та політичних інтересів угорського населення України в т.ч. проекту Закону України „Про національні меншини в Україні”, який світовим співтовариством визнано унікальним і демократичним, законопроектів „Про мови” (у новій редакції), „Про національно-культурну автономію національних меншин в Україні” та інших важливих законодавчих актів у сфері удосконалення правового захисту національних меншин, зокрема щодо запобігання розпалювання міжнаціональної ворожнечі.