Асоціація «Сойм підкарпатських русинів»

Асоціація „Сойм Підкарпатських Русинів” (далі – „СПР” або „Сойм”) створена у червні 2005 року і об’єднує понад 1100 членів. Членами асоціації „Сойм” є зареєстровані в установленому законодавством України порядку громадські обласні русинські організації, які підтримують русинський рух у Закарпатті. Членство у „Соймі” – колективне. Члени „Сойму” беруть участь у діяльності керівних органів шляхом делегування свого представника. Діяльність асоціації „Сойм” обмежується територією Закарпатської області. Очолює асоціацію Сидор Димитрій Димитрович, настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в м. Ужгороді.

Основна мета асоціації „СПР” – захист прав та спільних національно-культурних, соціально-економічних інтересів членів-організацій „Сойму”, проведення культурно-просвітницької роботи серед членів асоціації, консолідація русинів, що проживають на Закарпатті, на русинське етнокультурне відродження, офіційне визнання русинської національності.

Одне з головних статутних завдань асоціації „Сойм” – проводити інформаційно-просвітницьку роботу, роз’яснювати завдання і рішення асоціації, сприяти підвищенню культури та громадської активності підкарпатських русинів.

Свою діяльність ”Сойм” будує на засадах толерантності, відкритості, співпраці з іншими культурно-освітніми товариствами області.

З питань статутної діяльності як громадського представницького органу підкарпатських русинів асоціація „Сойм” входить із пропозиціями до органів державної влади і місцевого самоврядування, координує і узгоджує діяльність „СПР”.

Виконавчий Комітет „Сойму” підтримує зв’язки з національно-культурними товариствами області, а також закордонними громадськими та культурно-просвітніми організаціями, є дійсним членом Світової Ради Русинів.